Măsură

Nume:
R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri
ID:
C9 – R1
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
0.2 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
241
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a i) Legii nr. 31/1990 – Dreptul societăților comerciale, ii) Legii nr. 26/1990, republicată, privind registrul comerțului, iii) Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanților societăților străine și ai organizațiilor economice și iv) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificările legislative vor reduce sarcina administrativă asupra întreprinderilor prin simplificarea legislației/procedurilor de înființare/ieșire de pe piață pentru întreprinderi, în special a următoarelor proceduri: a) înființarea unei întreprinderi, ieșirea de pe piață/închiderea unei întreprinderi; b) eficientizarea, simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru autorizarea și operarea reprezentanțelor străine în România; c) raportarea obligațiilor de pe piața muncii pentru companii și alte raportări obligatorii Vor fi aduse modificări legislative următoarelor acte normative: – Legea societăților comerciale nr. 31/1990, inițiate de Ministerul Justiției; – Legea nr. 26/1990, republicată, privind registrul comerțului; – Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanților societăților străine și ai organizațiilor economice, inițiate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului; – Legea nr. 153/2003 privind Codul Muncii, inițiate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Acest jalon presupune o serie de modificări legislative importante: Legea societăților comerciale nr. 31/1990; Legea privind registrul comerțului; Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanților societăților străine și ai organizațiilor economice; Codul Muncii. Nu au fost operate toate modificările necesare.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate
Numar secvențial:
242
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Legii nr. 346/2004 privind promovarea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificările legislative sunt legate de testul IMM (evaluarea ex ante a impactului economic, social și de mediu al propunerilor legislative privind întreprinderile mici și mijlocii). Modificările vor asigura faptul că: – este consultat un eșantion mai mare și mai reprezentativ de IMM-uri. – rezultatele testului IMM pentru fiecare propunere legislativă sunt publicate în termen de 30 de zile – rezultatele testului IMM sunt incluse în propunerea legislativă/amendamentele referitoare la IMM-uri
Observații:
Jalonul a fost tehnic închis încă din luna februarie, în cadrul Ordonanței de urgenţă nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004. Se introduce un paragraf care prevede că “…Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia.”. Potrivit aceleiași ordonanțe, inițiatorul poate realiza consultările prin sondaj online, lucru care poate înlesni realizarea acestora doar de formă.

Considerăm jalonul îndeplinit, cel puțin din punct de vedere tehnic.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate
Numar secvențial:
243
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii licenței industriale unice
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Legea licenței industriale unice va asigura: i. o reorganizare a procedurilor necesare pentru obținerea licențelor industriale; ii. integrarea licențelor sectoriale existente într-o singură procedură simplificată; iii. redefinirea procedurilor de cerere a licenței, instituirea unui organism de coordonare, a unui grup de lucru interministerial, pentru a coordona aceste proceduri; iv. eliminarea controalelor duble și a cerințelor inutile de reînnoire a licențelor; v. crearea unei taxonomii a tipurilor de licențe, în funcție de principalele funcții și caracteristici ale acestora vi. o modificare a legii din 2003 care stabilește politica „tăcerea înseamnă consimțământ” – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 – cu scopul de a avea un calendar pentru aprobarea tacită (tăcerea înseamnă consimțământ) care intră în vigoare atunci când platforma electronică înregistrează cererea de acordare a licenței. Cererea de acordare a licenței se acordă automat dacă/atunci când intervine aprobarea tacită; vii. adoptarea, în legislația românească, a principiului „o singură dată”, care permite investitorilor să aibă doar o singură dată obligația să furnizeze aceleași informații sau documente instituțiilor publice; viii. adoptarea modificărilor legislative necesare pentru implementarea deplină a unui punct de contact unic electronic, care să includă o definiție a principalelor sale caracteristici.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Guvenul a adoptat prin Ordonanță de Urgență Legea licentei industriale unice în octombrie, Legea de aprobare nu a fost încă adoptată de Parlament.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate
Numar secvențial:
244
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
Reducerea cu 50 % a perioadei de timp necesare pentru: 1. înființarea/ieșirea de pe piață a întreprinderilor; 2. autorizarea reprezentanțelor străine în România; industria prelucrătoare 3. obținerea de licențe/permise industriale Intervalul de referință care trebuie utilizat: – 20 zile – demararea unei afaceri în 2020 – 30 de zile – autorizarea unei reprezentanțe străine în 2020 – o medie de 217 zile – obținerea de licențe/permise industriale în 2020 (exemplu: 147 de zile – obținerea unui permis de construcție;
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate
Numar secvențial:
245
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
50 % [2020]
Obiectiv:
100%
Descriere:
100 % din actele legislative/modificările referitoare la IMM-urile cărora li s-a aplicat testul
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate