Listă componente PNRR

Componentă Pilon
C1. Managementul apei Tranziția spre o economie verde
C2. Păduri și protecția biodiversității Tranziția spre o economie verde
C3. Managementul deșeurilor Tranziția spre o economie verde
C4. Transport sustenabil Tranziția spre o economie verde
C5. Valul Renovării Tranziția spre o economie verde
C6. Energie Tranziția spre o economie verde
C7. Transformare digitală Transformarea digitală
C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
C10. Fondul local Coeziunea socială și teritorială
C11. Turism și cultură Coeziunea socială și teritorială
C12. Sănătate Sănătate și reziliență instituțională
C13. Reforme sociale Sănătate și reziliență instituțională
C14. Bună guvernanță Sănătate și reziliență instituțională
C15. Educație Copii, tineri, educație și competențe
C16. REPowerEU Tranziția spre o economie verde