Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
241
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR

***

Acest jalon presupune o serie de modificări legislative importante: Legea societăților comerciale nr. 31/1990; Legea privind registrul comerțului; Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanților societăților străine și ai organizațiilor economice; Codul Muncii. Nu au fost operate toate modificările necesare.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a i) Legii nr. 31/1990 – Dreptul societăților comerciale, ii) Legii nr. 26/1990, republicată, privind registrul comerțului, iii) Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanților societăților străine și ai organizațiilor economice și iv) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Descriere:
Modificările legislative vor reduce sarcina administrativă asupra întreprinderilor prin simplificarea legislației/procedurilor de înființare/ieșire de pe piață pentru întreprinderi, în special a următoarelor proceduri:
a) înființarea unei întreprinderi, ieșirea de pe piață/închiderea unei întreprinderi;
b) eficientizarea, simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru autorizarea și operarea reprezentanțelor străine în România;
c) raportarea obligațiilor de pe piața muncii pentru companii și alte raportări obligatorii
Vor fi aduse modificări legislative următoarelor acte normative:
– Legea societăților comerciale nr. 31/1990, inițiate de Ministerul Justiției;
– Legea nr. 26/1990, republicată, privind registrul comerțului;
– Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanților societăților străine și ai organizațiilor economice, inițiate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
– Legea nr. 153/2003 privind Codul Muncii, inițiate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate