Componentă: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Pilon: Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C9 – R1. R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri 0.2
C9 – I1. I1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri. 14
C9 – I2.1. I2.1 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru reziliență 300
C9 – I2.2. I2.2 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică 200
C9 – I2.3. I2.3 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare 400
C9 – I2.4. I2.4 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fondul pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes 300
C9 – I2.5. I2.5 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Investiţii în eficienţă energetică în sectorul rezidenţial și al clădirilor 50
C9 – I3.1. I3.1 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor 500
C9 – I3.2. I3.2 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă 35
C9 – I4. I4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare 500
C9 – R2. R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării 3.43
C9 – R3. R3. Reforma carierei de cercetător
C9 – R4. R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare
C9 – R5. R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare
C9 – I5. I5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe 25
C9 – I6. I6. Programul de mentorat Orizont Europa 5
C9 – I7. I7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la parteneriatele si misiunile din cadrul programului Orizont Europa 31
C9 – I8. I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare 183
C9 – I9. I9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie 8
C9 – I10. I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM 4