Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
242
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Jalonul a fost tehnic închis încă din luna februarie, în cadrul Ordonanței de urgenţă nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004. Se introduce un paragraf care prevede că “…Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia.”. Potrivit aceleiași ordonanțe, inițiatorul poate realiza consultările prin sondaj online, lucru care poate înlesni realizarea acestora doar de formă.

Considerăm jalonul îndeplinit, cel puțin din punct de vedere tehnic.
Indicatori implementare:
Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Legii nr. 346/2004 privind promovarea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Descriere:
Modificările legislative sunt legate de testul IMM (evaluarea ex ante a impactului economic, social și de mediu al propunerilor legislative privind întreprinderile mici și mijlocii).
Modificările vor asigura faptul că:
– este consultat un eșantion mai mare și mai reprezentativ de IMM-uri.
– rezultatele testului IMM pentru fiecare propunere legislativă sunt publicate în termen de 30 de zile
– rezultatele testului IMM sunt incluse în propunerea legislativă/amendamentele referitoare la IMM-uri
Responsabil:
MEAT, alte institutii implicate