Măsură

Nume:
Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit
ID:
C5 – R2
Componenta:
Valul Renovării
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
93
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Adoptarea de către guvern a Strategiei de reducere a riscului seismic
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Strategia va defini criteriile de prioritizare a investițiilor în reducerea riscului seismic în cazul parcului imobiliar existent, pe baza nivelului de risc seismic pentru clădiri și comunități și a beneficiilor acțiunilor de reducere a riscurilor. Introducerea unei metodologii de evaluare vizuală rapidă ca etapă de evaluare de nivel 2 a riscului seismic va contribui la reducerea timpului necesar pentru finalizarea efectivă a prioritizării intervențiilor privind parcul imobiliar pe baza datelor referitoare la vulnerabilitate de la câțiva ani la câteva luni. Aceasta va lua în considerare măsurile propuse în Strategia de renovare pe termen lung, prin elaborarea unui ghid de intervenții integrate obligatoriu.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Numar secvențial:
94
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor. Legea va acoperi următoarele acțiuni: -va include o abordare multianuală cu privire la reabilitarea parcului imobiliar existent; -va introduce pe lista cheltuielilor eligibile cheltuielile cu diferitele tipuri eligibile de lucrări necesare pentru creșterea performanței energetice; -pe lângă clădirile rezidențiale multifamiliale, va extinde programul și la clădirile publice; va introduce clasa seismică RsII printre criteriile de eligibilitate, alături de clasa seismică RsI.
Observații:

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în luna iulie a anului trecut, normele metodologice sunt și ele, la rândul lor, publicate în noiembrie.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației