Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
94
Termen:
2022 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în luna iulie a anului trecut, normele metodologice sunt și ele, la rândul lor, publicate în noiembrie.

Indicatori implementare:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor
Descriere:
Intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor. Legea va acoperi următoarele acțiuni:
-va include o abordare multianuală cu privire la reabilitarea parcului imobiliar existent;
-va introduce pe lista cheltuielilor eligibile cheltuielile cu diferitele tipuri eligibile de lucrări necesare pentru creșterea performanței energetice;
-pe lângă clădirile rezidențiale multifamiliale, va extinde programul și la clădirile publice;
va introduce clasa seismică RsII printre criteriile de eligibilitate, alături de clasa seismică RsI.
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației