Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
93
Termen:
2022 T4
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Indicatori implementare:
Adoptarea de către guvern a Strategiei de reducere a riscului seismic
Descriere:
Strategia va defini criteriile de prioritizare a investițiilor în reducerea riscului seismic în cazul parcului imobiliar existent, pe baza nivelului de risc seismic pentru clădiri și comunități și a beneficiilor acțiunilor de reducere a riscurilor.
Introducerea unei metodologii de evaluare vizuală rapidă ca etapă de evaluare de nivel 2 a riscului seismic va contribui la reducerea timpului necesar pentru finalizarea efectivă a prioritizării intervențiilor privind parcul imobiliar pe baza datelor referitoare la vulnerabilitate de la câțiva ani la câteva luni.
Aceasta va lua în considerare măsurile propuse în Strategia de renovare pe termen lung, prin elaborarea unui ghid de intervenții integrate obligatoriu.
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației