Componentă: Educație

Pilon: Copii, tineri, educație și competențe

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C15 – R1. R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”
C15 – R2. R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate
C15 – I1. I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe 230
C15 – I2. I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate 103
C15 – I3. I3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie 14.33
C15 – R3. R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii
C15 – I4. I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar 500
C15 – I5. I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 43
C15 – R4. R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior
C15 – I6. I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate 338
C15 – I7. I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare 43.6
C15 – R5. R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
C15 – I8. I8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic 80
C15 – I9. I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ 478.5
C15 – R6. R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar
C15 – I10. I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi 425
C15 – I11. I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare 600
C15 – I12. I12. Schema de granturi pentru consorții școlare rurale 29.97
C15 – R7. R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului
C15 – I13. I13. Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) 16.36
C15 – I14. I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 90.9
C15 – I15. I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut 78.59
C15 – I16. I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului 244
C15 – I17. I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere) 260
C15 – I18. I18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari 30.72