Măsură

Nume:
Digitalizare în domeniul mediului
ID:
C7 – I5
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
52 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
167
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Sistemul de combatere a exploatării forestiere ilegale este instituit și operațional
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Sistemul va fi integrat în SUMAL 2.0 (sistemul românesc de urmărire a materialelor lemnoase, aflat în prezent în curs de dezvoltare) și va monitoriza îndeplinirea obligațiile legale legate de recoltarea lemnului, regenerarea în timp util a pădurilor, sănătatea pădurilor, starea de conservare a habitatelor forestiere, impactul schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice a diferitelor ecosisteme forestiere. Va fi inclus cadastrul forestier, precum și drepturile de proprietate și de administrare. Centrele de date ale sistemului vor respecta Codul european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date și integrează circularitatea proiectării clădirilor și a tehnicilor de construcție.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Numar secvențial:
168
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Număr
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
32
Descriere:
Cel puțin 32 de servicii publice legate de mediu vor fi digitalizate și gestionate online pentru a include: -transmiterea datelor și informațiilor pentru inventarele emisiilor; -raportarea aferentă Natura 2000 și serviciile de conservare a naturii; gestionarea registrelor de mediu, a procedurilor de notificare și autorizare și a permiselor, cu scopul de a raționaliza serviciile de gestionare a deșeurilor pentru cetățeni și întreprinderi
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor