Componentă: Transformare digitală

Pilon: Transformarea digitală

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C7 – R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental 11.89
C7 – R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate
C7 – I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental 374.73
C7 – I2. Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud 187.05
C7 – R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice
C7 – R4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni
C7 – I3. Crearea sistemului de eHealth și telemedicină 400
C7 – I4. Digitalizarea sistemului judiciar 162.31
C7 – I5. Digitalizare în domeniul mediului 52
C7 – I6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale 85
C7 – I7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice 0.85
C7 – I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată 200
C7 – I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale 10.3
C7 – I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice 10
C7 – I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe 94
C7 – I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente 100
C7 – I13. Dezvoltarea de sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental 38.53
C7 – I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România 18.39
C7 – I15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie 25
C7 – I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici 20
C7 – I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale 37
C7 – I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru robotice în administrația publică 21.9
C7 – I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme 36