Măsură

Nume:
I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare
ID:
C9 – I8
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
183 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
284
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
100
Descriere:
100 proiecte conduse de cercetători internaționali de vârf sunt finanțate printr-un mecanism de finanțare. În 2022 se va lansa o cerere publică deschisă de candidaturi, iar candidații vor fi selectați pe baza mai multor criterii de calitate. Cercetătorii selectați vor asigura creșterea capacității de cercetare a organizației de cercetare, dezvoltare și inovare și vor îmbunătăți performanța instituțională a organizației-gazdă. Criteriile de selecție pentru proiectele de cercetare vor include: a) să fie un cercetător situat în afara României care a desfășurat activități de cercetare în afara României cel puțin în ultimii 3 ani; b) cu doctorat obţinut cu cel puţin 3 ani înainte de data solicitării grantului; c) care are capacitatea dovedită de a atrage în mod independent finanțare competitivă din partea echipelor sale de cercetare coordonatoare, inclusiv din partea doctoranzilor (condițiile specifice de eligibilitate ca cercetător principal trebuie specificate în dosarul de omologare); d) care coordonează grantul si fondurile proiectului si ia decizii privind alocarea resurselor; care publică independent ca prim autor și/sau ca autor de corespondență; e) care construiește și supraveghează activitatea echipei, inclusiv a doctoranzilor și a cercetătorilor postdoctorali; f) care are acces la spații și facilități pentru desfășurarea activității de cercetare. Cercetătorul de top trebuie să activeze în instituţia­gazdă minimum 75 % din perioada acoperită de grant și va fi angajatul instituţiei-gazdă pe durata proiectului.” Pentru a se asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare legate de activitățile/activele incluse pe lista de excludere nu vor fi eligibile.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID