Măsură

Nume:
I5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe
ID:
C9 – I5
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
25 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
280
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Se înființează cinci centre de competență
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Pentru a aborda fragmentarea tematică a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare, se va organiza o cerere de propuneri competitive pentru selectarea a 5 proiecte complexe de cercetare, dezvoltare și inovare. Schema de finanțare se numește „Centrul de competențe”. Pe baza propunerilor de proiecte depuse în urma cererii de propuneri competitive, deschise și transparente organizate de Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării, se vor înființa 5 centre de competență, câte unul pentru fiecare misiune Orizont. Scopul este de a implementa misiunile Orizont Europa la nivel național în mod coordonat și de a aborda problema fragmentării tematice. Centrele de competență vor fi selectate pe baza: – unor proiecte complexe și aplicate de cercetare, dezvoltare și inovare propuse de consorții formate din organizații publice și private de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, care vor pune în aplicare împreună agenda strategică de cercetare și inovare a misiunii corespunzătoare din cadrul programului Orizont Europa și vor furniza soluții de cercetare, dezvoltare și inovare pentru comunitățile locale. – Valoarea științifică a proiectului, nivelul său de excelență și coerența agendei de cercetare propuse cu agenda strategică de cercetare a misiunilor Orizont Europa vor fi principalele criterii de evaluare pentru selectarea propunerilor finanțate – una pentru fiecare misiune Orizont Europa. – Capacitatea administrativă, experiența și calitatea planului de management al proiectului vor fi, de asemenea, evaluate în cursul procesului de evaluare a proiectului desfășurat împreună cu experți internaționali. Complementaritatea între membrii consorțiului și experiența anterioară în materie de colaborare sunt, de asemenea, criterii care vor fi utilizate în procesul de selecție. – Activitățile eligibile sunt activități de cercetare și inovare, echipamente de cercetare modernizate, activități de diseminare și activități de sprijin (studii privind implementarea fiecărei misiuni în România), costuri legate de drepturile de proprietate intelectuală. – o cartografiere a resurselor de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv a echipamentelor și infrastructurilor, legate de domeniile tematice ale misiunilor, care să fie, de asemenea, modernizate și utilizate în comun de către candidați. – Un buget eligibil de maximum 5 milioane EUR/proiect și cu un număr minim de 5 parteneri (5 organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare + 5 organizații private de cercetare, dezvoltare și inovare). Va exista un buget maxim pentru IMM-uri de 200 000 EUR și un buget maxim pentru o organizație publică de cercetare, dezvoltare și inovare de 500 000 EUR. IMM-urile vor cofinanța activitățile de cercetare și inovare cu 25 %. – Un parteneriat cu autoritățile publice de la diferite niveluri de guvernanță și cu societatea civilă în vederea identificării de soluții de cercetare, dezvoltare și inovare legate de misiunile Orizont Europa. Ca atare, autoritățile publice vor fi implicate ca părți terțe fără a fi direct legate de consorțiul de cercetare al centrului de competențe și se vor număra printre destinatarii unora dintre produsele/serviciile/soluțiile identificate de cercetătorul din centrele de competențe. Fiecare centru de competențe selectat va urmări să sprijine cel puțin 3 candidaturi care depășesc pragul pentru Orizont Europa până în 2026.
Observații:
Ministerul a semnat contractele de finanțare, alocarea bugetară a permis chiar finanțarea a șase centre.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID
Numar secvențial:
281
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Milioane euro
Referință:
0
Obiectiv:
1.25
Descriere:
1,25 milioane EUR vor fi atrase de la sectorul privat pentru cofinanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare prin intermediul centrelor de competență (fiecare IMM va investi 25 % din bugetul primit ca parte a contribuției proprii); Întreprinderile mari sunt, de asemenea, eligibile să participe la centrele de competență.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID