Componentă: Păduri și protecția biodiversității

Pilon: Tranziția spre o economie verde

Măsuri

Nume Buget (milioane euro)
C2 – R1. R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente 1
C2 – I1. R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente 730
C2 – I2. I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere 50
C2 – R2. R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitate
C2 – I3.1. I3.1 Actualizarea planurilor de management aprobate 120
C2 – I3.2. I3.2 Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 5
C2 – I4.1. I4.1. Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente 150
C2 – I4.2. I4.2 Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate 35
C2 – I4.3. I4.3 Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice 35
C2 – I4.4. I4.4 Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos 10
C2 – I4.5. I4.5. Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor 15
C2 – I5. I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene 22