Măsură

Nume:
I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene
ID:
C2 – I5
Componenta:
Păduri și protecția biodiversității
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
22 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
41
Termen:
2023 T1
Jaloane:
Adoptarea conceptului de proiect
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Conceptul de proiect pentru lucrările de modernizare a protecției împotriva inundațiilor va fi adoptat. Aceasta va cuprinde: – refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit ecologic); – construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești și debit ecologic, cu o înălțime maximă de 5 m; – cel puțin 4 ha de teren refăcute prin reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetație; – cel puțin 30 km de albii torențiale restaurate. Orice măsură identificată în cadrul evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa) ca fiind necesară pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) va fi integrată în conceptul de proiect și va fi respectată cu strictețe în etapele de construcție, modernizare, exploatare și dezafectare. Se va evita deteriorarea stării ecologice a corpurilor de apă afectate și măsura nu va împiedica îmbunătățirea stării ecologice sau a potențialului ecologic al corpurilor de apă afectate.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
42
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Finalizarea modernizării lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Proiectul de modernizare a protecției împotriva inundațiilor va fi finalizate, în conformitate cu cerințele de la jalonul 41.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP