Domeniu de politică: Tranziția verde

Buget

2.200

milioane euro

Obiectiv

Obiectiv general:

Tranziția către un fond construit rezilient și verde
Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Obiective specifice:

1. Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri inteligente.

2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și realizarea de construcții verzi și reziliente.

3. Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor.

4. Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente.

5. Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.

Reforme

R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine  implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente

R2. Cadrul strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit

Investiții

I1. – Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, printr-un program de investiții structurat în două axe, una dedicată clădirilor private și alta clădirilor publice, astfel:

I1.a – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale  multifamiliale;

I1.b – Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice

I2. Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor

I3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor

I4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

I4.a Susținerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții tehnologice a clădirilor istorice

I4.b Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice

I4.c Susținerea economiei circulare prin crearea unui centru-pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale

I4.d Susținerea economiei circulare prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice