Buget

456

milioane euro

Obiective generale

O.1 Reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal pentru consolidarea sistemului fiscal și pentru creșterea veniturilor colectate de administrația fiscală cu cel puțin 3 puncte procentuale din PIB (2,5 procente din reforma administrației fiscale și 0,5 procente din revizuirea cadrului fiscal) și reducerea decalajului de TVA cu cel puțin 5 puncte procentuale, ambele comparativ cu 2019

O.2 Reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ pentru a asigura sustenabilitatea fiscală în contextul procesului de îmbătrânire a populației, pentru a corecta inechitățile, pentru a asigura sustenabilitatea și predictibilitatea sistemului și pentru a respecta principiul contributiv în raport cu beneficiarii drepturilor la pensie. De asemenea, se vizează modernizarea sistemului de pensii prin aplicații și servicii digitale. Reforma pensiilor vizează abordarea Recomandărilor Specifice de Țară relevante (RST) 2019 și 2020 și în special asigurarea sustenabilității fiscale, egalizarea vârstei de pensionare și stabilitatea financiară a pilonului II de pensii.

O.3 Îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin creșterea transparenței procesului de bugetare, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a programelor bugetare, prioritizarea proiectelor mari de investiții, efectuarea analizei cheltuielilor în toate sectoarele publice și consolidarea rolului Consiliului fiscal, cu sprijinul digitalizării procedurilor bugetare.

O.4 Consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, prin utilizarea instrumentelor complexe de modelare economică. Scopul principal al reformei este de a dezvolta capacitatea de a estima impactul reformelor structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu și lung, prin îmbunătățirea semnificativă a preciziei proiecțiilor și prin evaluarea implicațiilor pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.

O5. Creșterea competitivității, a capacității de inovare, a productivității și internaționalizării afacerilor (în special a IMM-urilor), prin furnizarea de surse alternative de finanțare ca urmare a înființării unei Bănci Naționale de Dezvoltare.

Reforme

R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare.

R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.

R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară.

R4. Revizuirea cadrului fiscal.

R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

R6. Reforma sistemului public de pensii.

Investiții

I1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale.

I2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor.

I3. Asigurarea capacității de raspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului Finanțelor / Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

I4. Implementarea vămii electronice.

I5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară.

I6. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile.

I7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal.

I8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată.

I10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare.