Domeniu de intervenție: Educație

Buget

3.605

milioane euro

Obiectiv

Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Reforme și investiții

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”

R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe .

I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

I3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie

R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii

R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

I6.  Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

I13. Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT)

I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT)

I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

R5. Adoptarea cadrului  legislativ pentru digitalizarea educației

I8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului

R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)

I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

I12. Schema de granturi pentru consorții școlare rurale

R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului

I18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari