Domeniu de intervenție: Sănătate

Buget

2.450

milioane euro

Obiectiv

Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare

Reforme

R1. Dezvoltarea capacității pentru  gestionarea fondurilor publice din sănătate

R2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară

R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

Investiții

I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice