Domeniu de intervenție: Turism și Cultură

Buget

449

milioane euro

Obiectiv

Creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural, respectiv:

(1) promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin dezvoltarea unei rețele de Organizații Regionale de Management al Destinațiilor și sprijinirea investițiilor locale în turism;

(2) sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale Velo, inclusiv rute Eurovelo și

(3) reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari.

Reforme și investiții

Reforma

R1. Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD)

Obiectivul acestei reforme este creșterea competitivității sectorului turistic românesc și promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin adoptarea cadrului necesar pentru operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației.

Implementarea acestei reforme va consta în adoptarea unui cadru legislativ necesar funcționării Organizațiilor de Management al Destinației și elaborarea unui Plan de acțiune dedicat valorificării patrimoniului cultural în scopul creșterii competitivității sectorului turistic românesc.

Înființarea și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației se va baza pe recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) incluse în studiul „Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației”.

Cadrul legislativ necesar pentru funcționarea Organizațiilor de Management al Destinației va include, de asemenea, o descriere detaliată a mecanismului de finanțare și un model clar de guvernanță. Planul de acțiune va fi realizat în conformitate cu setul de măsuri propuse în Strategia de dezvoltare a Organizațiilor de Management al Destinației și va fi în conformitate cu rezultatele activității de cartografiere.

Organizația de Management al Destinației va fi o entitate cu personalitate juridică, care realizează politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, reunind o serie de alte organizații, precum: operatori economici de profil, instituții ale sectorului public, asociații profesionale și patronale, organisme de reglementare.

Organizațiile regionale de gestionare a destinațiilor trebuie să fie concepute astfel încât să formeze o rețea eficientă axată pe avantajele competitive locale și să lucreze în parteneriat cu autoritatea turistică națională.

Organizațiile de Management al Destinației vor fi înființate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și vor include entitățile relevante active în turism și cultură într-o anumită zonă, fiind, de asemenea, guvernate de Comitetul executiv al OMD. Responsabilitatea rezultatelor Organizațiilor de Management al Destinației este împărțită între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Comitetul Executiv al Organizațiilor de Management al Destinației.

Demersuri legislative: Adoptarea cadrului legislativ necesar funcționării Organizațiilor de Management al Destinației.

Elaborarea unui Plan de acțiune dedicat valorificării patrimoniului cultural cu scopul creșterii competitivității sectorului turistic românesc.

Investiții

I1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

Investiția presupune sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute și modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în cele 12 rute, identificate în zonele de destinație optimă.

Obiectivele turistice vor  fi selectate în urma activității de cartografiere a destinațiilor optime corespunzătoare fiecărei Organizații de Management al Destinației. Destinațiile optime ar trebui identificate pe baza capacității lor de a atrage turiști internaționali și naționali, respectiv a promovării transformării socio-economice durabile / orientate către mediu în zonele rurale și defavorizate.

În urma exercițiului de cartografiere va fi realizată selecția siturilor ce vor fi incluse în 12 rute turistice culturale, adăugând celor două criterii utilizate în cartografiere și caracterul unicității și al avantajelor comparative și competitive pe care le prezintă fiecare sit, de către o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Culturii, Institutului Național al Patrimoniului, Asociației Comunelor din România, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ordinului Arhitecților, Autorității Naționale de Turism, Organizației Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, Organizațiilor neguvernamentale active în domeniu.

Astfel, locațiile ce vor fi incluse în rutele culturale vor fi alese pe baza rezultatelor cartografierii și vor fi poziționate predominant în zonele rurale și dezavantajate, cu scopul atragerii turiștilor și creării de noi locuri de muncă în industria turismului.

Cele 12 rute sunt: ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale, ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor din lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei, ruta satelor cu arhitectură tradițională.

I2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor.

România este datoare cu recunoașterea dramelor provocate oamenilor și societății în întregul ei de regimurile totalitariste și este de datoria statului român să educe generațiile viitoare într-un mod interactiv și participativ, astfel încât aceste greșeli ale istoriei să nu se mai repete și să construim o societate bazată pe valorile europene.

Selecția locurilor și tematicii muzeelor propuse a fost realizată având în vedere, pe de o parte, valoarea simbolică a locațiilor în lupta împotriva regimurilor totalitariste, respectiv, contribuția acestora la dezvoltarea coeziunii socio-economice și teritoriale și scăderea disparităților inter și intra-regionale.

Modernizarea și crearea muzeelor memoriei: Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, Muzeul identităților transilvănene (Mutra), Memorialul Revoluției Decembrie 1989/Timișoara Capitală Europeană a Culturii,  Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat, Memorialul Victimelor din Sighetul Marmației, Râpa Robilor din Aiud, Muzeul Industrializării forțate din Satu-Mare, Muzeul ororilor comunismului din Sfântu Gheorghe și Muzeul fotografiei din Târgu Mureș și alte memoriale prin care România democratică și europeană onorează memoria victimelor totalitarismelor și educă generațiile tinere.

Reforma

R2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național  

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la dezvoltarea economică a orașelor mici și a zonelor rurale prin adoptarea unui cadru legislativ, instituțional și de investiții pentru realizarea traseelor cicloturistice și practicarea unor forme de turism durabil.

Această măsură vizează asigurarea cadrului legislativ, instituțional și investițional pentru realizarea traseelor cicloturistice și practicarea unor forme de turism durabil care vor contribui la dezvoltarea economică la nivel regional și local și creșterea nivelului de trai al locuitorilor din orașele mici și zonele rurale.

Investiții

I3. Instituirea Centrului Național de Coordonare Velo care:

  1. a) va elabora studiul privind traseele cicloturistice la nivel național;
  2. b) va asigura digitalizarea pistelor și traseelor velo prin dezvoltarea unei Platforme Naționale eVelo ce cuprinde o aplicație digitală integrată pentru toate traseele cicloturistice și un site dedicat;

I4. Implementarea a 3000 km de piste pentru biciclete

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un transport durabil prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice.

Implementarea acestei investiții va include dezvoltarea a 3 000 km de noi trasee naționale de ciclism în toată România. Amplasarea rutelor va fi prioritară de-a lungul principalelor rute turistice.

Reforma

R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural

Reforma urmărește :

  • crearea unui cadru juridic și administrativ mai stabil, predictibil și sustenabil pe termen lung pentru sectorul cultural non-public (privat/independent) și pentru lucrătorii culturali, crearea de instrumente de colectare de date care să permită, pe viitor, politici publice bazate pe aceste date și demararea unui proces care să contribuie la dezvoltarea socio-educațională și culturală a ruralului și urbanului mic, prin reducerea decalajelor față de urbanul mare.

 

Investiții

I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

 

  • Un program pilot de finanțare în parteneriat cu autoritățile locale pentru a sprijini programele culturale, anuale sau multianuale puse în aplicare la nivel local;
  • Un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație culturală, ai căror beneficiari sunt unități de învățământ din zonele rurale și din orașele mici.

I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii

Obiectivul acestei investiții este dezvoltarea unui sistem digital pentru acordarea finanțării publice în sectoarele culturale.

Sistemul electronic va:

  • facilita accesul la finanțare pentru operatorii culturali naționali prin cereri de finanțare simplificate și digitalizate, evaluarea proiectelor, contractare, monitorizare și evaluare, debursarea finanțării, evaluarea ex-post;
  • înregistra toate subvențiile culturale publice deja acordate pentru a preveni dubla finanțare;
  • fi utilizat ca instrument de colectare a datelor referitor la cheltuielile culturale la nivelul tuturor și a oricărei localități și regiuni, cu privire la costurile culturale pe tip de proiect etc. și să permită luarea unei decizii bazate pe dovezi în domeniul politicii culturale;
  • permite accesul transparent la informații neconfidențiale despre proiecte pentru promotorii de proiecte și publicul larg.

I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii în producția de filme și de a accelera tranziția digitală a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Pentru a testa, în paralel, revizuirea legislației privind incidentele în cinematografie și a modelelor actuale de finanțare, cu titlu unic, propunem un program pilot, sub forma unui sistem de minimis, de finanțare pentru dezvoltarea conținutului și creșterea capacității de afaceri (producție și distribuție) a producătorilor și distribuitorilor de film, combinând, pentru prima dată, finanțarea proiectelor și finanțarea entității (companiei). Valoarea maximă pe proiect este de 100.000 de euro. Programul pilot va identifica, în același timp, nevoile digitale pe termen mediu și lung ale companiilor de producție și distribuție.

Investiția va oferi finanțare, prin subvenții, pentru consolidarea capacității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul producției și distribuției de filme de a se adapta la noul cadru legislativ al pieței unice digitale pentru a crea, promova și distribui noi produse și servicii inovatoare.

Investiția unică vizează accelerarea tranziției digitale a companiilor de producție și distribuție de filme, prin investiții în creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.