Buget

2.100

milioane euro

Obiective

O1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

 O2. Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Reforme

R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă

  • Aprobarea și intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile
  • Crearea structurii pentru acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea PMUD

R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă

  • Aprobarea și intrarea în vigoare Legii zonelor metropolitane
  • Aprobarea și intrarea în vigoare a Politicii urbane a României (PUR)

R3. Crearea cadrului de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale

  • Aprobarea și intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ pentru stabilirea unor consorții administrative în zonele rurale funcționale

R4. Imbunătățirea calității locuirii

  • Aprobarea și intrarea în vigoare a Strategiei naționale a locuirii (SNL) și a planului de acțiune pentru a reduce lipsa severă de locuințe

R5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor

  • Aprobarea și intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
    Crearea platformei digitale urbane de date interoperabile

Investiții

I1. Mobilitata urbană durabilă (intervenție susținută de reforma R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă)
I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);
I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;
I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;
I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

I2. Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ (intervenție susținută de reforma R4. Îmbunătățirea calității locuirii)

I3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, intervenție susținută de reformele R2. Crearea cadrului de politici pentru o transformare urbană durabilă și de R3. Crearea cadrului de politici pentru o transformare rurală durabilă: instituirea consorțiilor administrative în zone rurale funcționale

I4. Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism (intervenție susținută de reforma R5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor)