Măsură

Nume:
Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie
ID:
C13 – R1
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
378
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ necesar pentru a preveni separarea copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ necesar pentru a preveni separarea copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Legea va crea un cadru pentru punerea în aplicare a măsurilor (inclusiv, de exemplu, consiliere și sprijin pentru părinți și copii, centre de zi pentru copiii expuși riscului de separare de părinți, centre de zi pentru copiii cu dizabilități) astfel încât să se prevină în mod eficace separarea copilului de familie și sprijinirea familiei în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copilului expus riscului de separare. Actul legislativ va cuprinde: – o sursă stabilă identificată de finanțare a măsurilor – un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local; – un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR ***

Proiectul de Lege privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie a trecut de guvern pe data de 11 ianuarie 2023, merge în Parlament.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
379
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
12 139
Obiectiv:
6 100
Descriere:
Reducerea numărului de copii separați de familie și care intră în sistemul de protecție socială față de 31.12.2020.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS