Măsură

Nume:
Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii
ID:
C11 – I6
Componenta:
Turism și cultură
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
3.75 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
348
Termen:
2023 T3
Jaloane:
Sunt operaționale platforme și sisteme digitale
Ținte:
Sunt operaționale platforme și sisteme digitale
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Acest jalon se referă la dezvoltarea unor sisteme digitale care: – vor facilita accesul la finanțare pentru operatorii culturali naționali prin cereri de finanțare simplificate și digitalizate, evaluarea proiectelor, contractare, monitorizare și evaluare, plată a finanțării, evaluare ex post; – vor înregistra toate granturile culturale publice deja acordate pentru a preveni dubla finanțare; – vor fi utilizate ca instrument de colectare a datelor legate de cheltuielile culturale la nivelul tuturor localităților și regiunilor și al fiecărei localități și regiuni în parte, cu privire la costurile culturale per tip de proiecte și vor permite luarea unei decizii bazate pe dovezi în domeniul politicii culturale; – vor permite accesul transparent la proiecte neconfidențiale, la informații pentru promotorii de proiecte și pentru publicul larg.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MC