Măsură

Nume:
Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural
ID:
C11 – I5
Componenta:
Turism și cultură
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
7.79 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
346
Termen:
2023 T1
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Contractele urmează să fie semnate între operatorii culturali și organismul de finanțare publică, pentru a stabili cadrul juridic de cheltuire a sprijinului pentru accesul la cultură în zonele rurale și în orașele mici cu servicii culturale publice reduse sau inexistente, prin proiecte culturale. Contractele vor fi atribuie de către Administrația Fondului Național Cultural, în urma unei proceduri de licitație deschise și competitive. Criterii de selecție pentru atribuirea contractelor: numărul/tipurile de beneficiari/participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale (istorie, geografie, logică etc.), criterii artistice/creative, criterii ecologice/de biodiversitate/de natură/de mediu, criterii de incluziune.și în orașele mici cu servicii culturale publice reduse sau inexistente, prin proiecte culturale. Contractele vor fi atribuie de către Administrația Fondului Național Cultural, în urma unei proceduri de licitație deschise și competitive. Criterii de selecție pentru atribuirea contractelor: numărul/tipurile de beneficiari/participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale (istorie, geografie, logică etc.), criterii artistice/creative, criterii ecologice/de biodiversitate/de natură/de mediu, criterii de incluziune.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MC
Numar secvențial:
347
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
50 de localități cu o populație mai mică de 50 000 de locuitori vor beneficia de punerea în aplicare a două programe-pilot de finanțare care vor viza dezvoltarea unor proiecte culturale și/sau de educație culturală.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MC