Măsură

Nume:
Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural
ID:
C11 – R3
Componenta:
Turism și cultură
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
1 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
344
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru finanțarea sectorului cultural
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru finanțarea sectorului cultural
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Jalonul se axează pe asigurarea unui sistem stabil de finanțare a proiectelor culturale. Legea actualizată va stabili un mecanism stabil de finanțare din bugetul de stat pentru sectorul cultural, axat pe: reducerea decalajului în ceea ce privește accesul la cultură între zonele rurale/orașele mici și marile zone urbane, sprijinirea diversității culturale și a incluziunii sociale și a egalității de gen, sprijinirea industriilor creative, creșterea potențialului economic al sectorului cultural. Legile care vor fi aprobate și vor intra în vigoare sunt: – cadrul legislativ privind finanțarea nerambursabilă a culturii (Ordonanța Guvernului 51/1998); – finanțarea în domeniul audiovizual în concordanță cu orientările comunitare. Modificările legislative se vor baza, printre altele, pe rezultatele obținute prin cartografierea ofertelor publice și private de servicii culturale la nivel național și local, pe identificarea și furnizarea unor surse suplimentare previzibile și transparente de finanțare, pe un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local; un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** O serie dintre cerințele jalonului sunt îndeplinite prin Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, o serie de cerințe ale jalonului – finanțarea în domeniul audiovizual în concordanță cu orientările comunitare – nu sunt îndeplinite.

Jalonul este în întârziere
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MC
Numar secvențial:
345
Termen:
2023 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru statutul lucrătorilor din sectorul cultural
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru statutul lucrătorilor din sectorul cultural
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Un nou cadru legislativ privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural va intra în vigoare, va include o gamă largă de politici și va propune măsuri concrete care să abordeze provocările specifice cu care se confruntă artiștii și care sunt menite să îi protejeze pe aceștia, cum ar fi: – o definiție clară a încadrării în „muncă artistică” și „muncă culturală”, astfel cum sunt definite în documentele statelor membre și în documentele UE; – standarde și cerințe minime în domeniul de aplicare al cadrelor legislative și de protecție socială (de exemplu, condițiile de muncă, impozitarea și accesul la securitate socială și la alte prestații, remunerație echitabilă); – dispoziții din sistemele de protecție socială care să le permită lucrătorilor din sectorul cultural să aibă acces la prestații, cum ar fi șomajul, protecția sănătății, împrumuturile bancare, finanțarea, pensiile; – instrumente pentru identificarea (juridică) a artistului cultural liber-profesionist (artiști și profesii conexe) și pentru crearea mecanismelor de includere în sistemul de protecție socială; – alte metode de îmbunătățire a statutului socioprofesional și a condițiilor lucrătorului din sectorul cultural.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MC