Măsură

Nume:
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale
ID:
C11 – I1
Componenta:
Turism și cultură
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
103.53 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
331
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
225
Descriere:
Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în rutele culturale, vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi poziționate în principal în zonele rurale și defavorizate pentru a atrage turiști și a crea noi locuri de muncă în industria turismului. „Siturile” sunt punctele de atracție turistică (precum castele, fortificații, mănăstiri, case tradiționale) care vor fi incluse în cele 12 rute culturale, vor fi alese de un comitet și se vor baza pe un proces de consultare. Criteriile minime de selecție sunt: a) criteriile teritoriale, economice și sociale, inclusiv creșterea economică, locurile de muncă, cu accent pe regiunile mai puțin dezvoltate; b) capacitatea proiectului de a genera un impact asupra atractivității turismului și creșterea participării culturale, caracterul unic la nivel național, avantajele comparative și competitive; c) includerea siturilor legate de tema rutelor finanțate anterior în cadrul Programului Operațional Regional și al Programului Național pentru Dezvoltare Rurală; d) includerea siturilor pe lista patrimoniului mondial UNESCO sau pe lista temporară sau orientativă; e) includerea siturilor în categoria clădirilor istorice care nu sunt considerate monumente istorice. Printre rutele culturale vor fi incluse numai acele situri care le oferă în prezent acces turiștilor.
Observații:
Siturile au fost selectate pe baza criteriilor de selecție.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC, Comisie
Numar secvențial:
332
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor pentru dezvoltarea turismului pe fiecare rută culturală. Vor fi incluse următoarele activități: – digitalizarea siturilor incluse în cadrul rutei; – crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor; – marcarea și semnalizarea rutei/siturilor incluse în cadrul rutei; – crearea unei oferte culturale comune.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE
Numar secvențial:
333
Termen:
2024 T1
Jaloane:
Lansarea celor 12 rute culturale accesibile turiștilor
Ținte:
Lansarea celor 12 rute culturale accesibile turiștilor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Siturile vor fi deschise publicului, iar rutele vor deveni funcționale în conformitate cu contractele din jalonul 331. Siturile în care se vor desfășura lucrări de restaurare vor fi deschise doar parțial, până la finalizarea restaurării.
Observații:
Apelul a fost lansat pe 16 august în SEAP, cu termen de finalizare, după o prelungire, la 30 septembrie. Pentru închiderea jalonului este nevoie de semnarea contractelor.

Jalonul este în întârziere, cu șanse mari de a fi închis înainte de depunerea cererii de plată.
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC, UAT
Numar secvențial:
334
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor de finanțare pentru lucrările de renovare a clădirilor (castele, biserici, fortărețe) incluse în cele 12 rute culturale. Pentru siturile înscrise în cele 12 rute culturale, lucrările de restaurare vor include următoarele: – restaurarea clădirilor, crearea, acolo unde este necesar, a unui drum de acces, primirea vizitatorilor; – amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare. Proiectele selectate ar trebui să aibă cel puțin studiile de prefezabilitate finalizate, precum și studiul de fezabilitate și toate documentele relevante finalizate înainte de semnarea contractelor de finanțare. Pentru lanțul de muzee și memoriale dedicate opresiunii și conflictelor, contractele vor include lucrări de restaurare a clădirilor, centre pentru vizitatori și digitalizare. Contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și de asigurare a conformității cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Contractele se vor baza pe proceduri de licitație deschise și vor conține următoarele elemente: – lista activităților care urmează să fie desfășurate în legătură cu dezvoltarea sitului (restaurare, accesul vizitatorilor și toate activitățile descrise în documentul principal); – termene pentru finalizarea lucrărilor; – un mecanism clar de finanțare; – cerințe și standarde tehnice. Lista activităților și toate elementele fiecărui contract de lucrări vor fi stabilite pe baza descrierii intervențiilor (prezentate în documentul principal) în documentația de achiziție, în funcție de caracteristicile lucrărilor. Aceste elemente vor fi descrise în documentele privind achizițiile publice.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE, CNI, MC, UAT
Numar secvențial:
335
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
225
Descriere:
225 de situri restaurate vor fi deschise turiștilor. Din cele 12 rute culturale, vor fi restaurate următoarele situri (care să le permită să fie pe deplin accesibile turiștilor și publicului): – 5 castele; – 5 curii; – 10 biserici din lemn; – 5 cule (locuințe ale nobililor români); – 5 mănăstiri din Moldova; – 5 biserici/situri pe ruta Sfântului Ladislau; – 5 castre romane; – 5 fortărețe; – 8 case tradiționale din Delta Dunării; – 172 de case rurale tradiționale.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC, UAT