Măsură

Nume:
Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri)
ID:
C11 – R1
Componenta:
Turism și cultură
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
10 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
326
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Au fost publicate toate zonele optime de destinație pentru OMD- uri din România
Ținte:
Au fost publicate toate zonele optime de destinație pentru OMD- uri din România
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Organizațiile de management al destinației vor identifica zonele de destinație optime pe baza următoarelor criterii: – capacitatea lor de a atrage turiști internaționali; – promovarea transformării socioeconomice durabile/ecologice în zonele rurale și defavorizate, în complementaritate cu componenta Fondul local (de exemplu, în ceea ce privește zonele rurale funcționale); – potențialul de creare de noi locuri de muncă.
Observații:
Componenta de Turism și Cultură a fost una greu acceptată de către Comisie în PNRR dar am considerat că aceste domenii merită să fie incluse și am insistat. Au fost negocieri grele pentru că principala obiecție a Comisiei a fost lipsa unui cadru strategic anterior – cu alte cuvinte, că România nu știe exact ce vrea să facă în aceste domenii. Reforma cheie convenită a fost ca Organizațiile de Management al Destinației (OMD) să fie elementul de guvernanță prin care să creștem valoarea adăugată a turismului intern. Selectarea zonelor propice pentru a fi acoperite de OMD[8] e primul pas. Paralel, cadrul legislativ trebuie clarificat.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT
Numar secvențial:
327
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Adoptarea planului de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vedere sporirii competitivității sectorului turismului din România
Ținte:
Adoptarea planului de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vedere sporirii competitivității sectorului turismului din România
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Planul de acțiune va fi conform cu pachetele turistice multiple ale OMD-urilor. Planul de acțiune va acoperi perioada 2022-2026 și va include obiective anuale și multianuale specifice, precum și următoarele acțiuni principale: a) stabilirea tipurilor de situri, cu impact național și internațional, care vor fi utilizate pentru promovarea turismului în România și vor contribui la promovarea transformării socioeconomice durabile/ecologice în zonele rurale și defavorizate; și b) stabilirea rutelor culturale care sunt rezultatul exercițiului de cartografiere. Planul de acțiune detaliază, de asemenea, principalii actori, rolurile și responsabilitățile acestora, precum și rezultatele preconizate.
Observații:
Planul de acțiune a fost finalizat și adoptat.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE, MEAT, MC
Numar secvențial:
328
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de înființare a OMD-urilor
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de înființare a OMD-urilor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Legislația va include o descriere clară a mecanismului de finanțare pentru sprijinirea dezvoltării rețelei de OMD-uri regionale și locale (organizații de management al destinației) și un model solid de guvernanță. Principalele elemente ale cadrului juridic vor fi următoarele: – scopul legislației, definirea OMD-urilor la diferite niveluri teritoriale, precum și a OMD- urilor tematice; – identificarea membrilor; – criteriile minime pentru ca o destinație să fie eligibilă să formeze un OMD pentru a reprezenta destinația; – forma de organizare – OMD-ul va avea o adunare generală, un consiliu de administrație și personalul care va reprezenta partea executivă. OMD-urile vor fi înregistrate cu dispoziții statutare, pentru a avea o strategie și un plan de acțiune, pentru a dispune de fondurile necesare pentru punerea în aplicare a strategiei. În ceea ce privește membrii, OMD-ul va fi un organism reprezentativ al operatorilor economici din domeniul turismului de destinație, al asociațiilor de turism și al altor părți interesate, relevante și al autorităților publice de la nivel local sau județean; – descrierea atribuțiilor consiliului de administrație și ale adunării generale; – sistemul de vot și procesul decizional; – mecanismul de finanțare; – obiectivele OMD-urilor și monitorizarea rezultatelor cu responsabilități specifice. Un OMD se va înființa luând în considerare unitățile geografice (județe, localități) cu obiectivul de a promova turismul local sau regional.
Observații:
Jalonul a fost îndeplinit prin adoptarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România din 23 iunie. Concluzie Jalonul a fost îndeplinit.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT
Numar secvențial:
329
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
8
Descriere:
Guvernul va înființa 8 organizații de management al destinației (în concordanță cu jalonul 328), incluzând toate entitățile relevante care își desfășoară activitatea în sectoarele turismului și culturii într-o anumită zonă; acestea vor fi conduse de Comitetul executiv al OMD-urilor. Responsabilitatea pentru rezultatele organizațiilor de management al destinației este partajată între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Comitetul executiv al OMD-urilor. Instituirea și operaționalizarea organizațiilor de management al destinației se vor baza pe Recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) incluse în studiul „Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației”.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT
Numar secvențial:
330
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
5 %
Descriere:
Numărul de turiști străini va crește cu cel puțin 5 % până la sfârșitul anului 2025, comparativ cu 2019, în județele care fac parte din OMD-urile regionale, pe baza datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică și a datelor colectate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT