Măsură

Nume:
I1.c. Centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane
ID:
C3 – I1.c
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
83.71 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
52
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
7
Descriere:
Cel puțin 7 centre integrate de colectare a deșeurilor înființate și date în funcțiune în aglomerări urbane, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Locațiile vor asigura acoperirea regiunilor celor mai populate, după cum urmează: – București (partea de nord) și regiunea Ilfov afiliată; – București (partea de sud) și regiunea Ilfov afiliată; – Constanța; – Galați și Brăila; – Iași; – Bacău; – Craiova; – Ploiești; – Timișoara; – Cluj-Napoca: – Sibiu; – Brașov; – Baia Mare; – Târgu Mureș; – Buzău. Centrele vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și a fluxurilor speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri provenite din activități de construcție și demolări). Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
53
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
7
Obiectiv:
15
Descriere:
Cel puțin încă 8 centre integrate de colectare a deșeurilor înființate și operaționale, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Locațiile vor asigura acoperirea regiunilor celor mai populate, după cum urmează: – București (partea de nord) și regiunea Ilfov afiliată; – București (partea de sud) și regiunea Ilfov afiliată; – Constanța; – Galați și Brăila; – Iași; – Bacău; – Craiova; – Ploiești; – Timișoara; – Cluj-Napoca: – Sibiu; – Brașov; – Baia Mare; – Târgu Mureș; – Buzău. Centrele vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și a fluxurilor speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri provenite din activități de construcție și demolări).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP