Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
470
Termen:
2022 T3
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Guvernul a aprobat, în ședința din 21 septembrie, OUG pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.
Indicatori implementare:
Dispoziție legală în Hotărârea de Guvern care indică intrarea în vigoare a metodologiei de organizare a rutei duale complete și a noilor calificări rezultate din ruta duală completă
Descriere:
Noua metodologie:
– va urmări îmbunătățirea rezultatelor școlare în educația și formarea profesională (EFP);
– va asigura un parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în programe de învățământ dual de nivel liceal și terțiar (calificare 3-7);
– va asigura corespondența dintre nivelurile Cadrului Național al Calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.
Responsabil:
Ministerul Educației