Jalon/Țintă:

Numar secvențial:
326
Termen:
2022 T1
Stadiu implementare:
Îndeplinit
Analiză stadiu implementare:
Componenta de Turism și Cultură a fost una greu acceptată de către Comisie în PNRR dar am considerat că aceste domenii merită să fie incluse și am insistat. Au fost negocieri grele pentru că principala obiecție a Comisiei a fost lipsa unui cadru strategic anterior – cu alte cuvinte, că România nu știe exact ce vrea să facă în aceste domenii. Reforma cheie convenită a fost ca Organizațiile de Management al Destinației (OMD) să fie elementul de guvernanță prin care să creștem valoarea adăugată a turismului intern. Selectarea zonelor propice pentru a fi acoperite de OMD[8] e primul pas. Paralel, cadrul legislativ trebuie clarificat.
Indicatori implementare:
Au fost publicate toate zonele optime de destinație pentru OMD-uri din România
Descriere:
Organizațiile de management al destinației vor identifica zonele de destinație optime pe baza următoarelor criterii:

— capacitatea lor de a atrage turiști internaționali;

— promovarea transformării socioeconomice durabile/ecologice în zonele rurale și defavorizate, în complementaritate cu componenta Fondul local (de exemplu, în ceea ce privește zonele rurale funcționale);

— potențialul de creare de noi locuri de muncă.
Responsabil:
MEAT