Măsură

Nume:
I4. Implementarea vămii electronice
ID:
C8 – I4
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
62 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
230
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
100
Descriere:
Infrastructura software și hardware modernizată. Aceste proiecte se referă la infrastructura IT, prin investiții în infrastructura software și hardware, care oferă sprijinul necesar pentru funcționarea generală a sistemului informatic vamal. Astfel, această țintă este utilizată pentru a determina gradul de modernizare a infrastructurii (software și hardware) și implică investiții în: soluții de rețea programabile, actualizări ale codurilor de software VMware și licențe, cu sprijin/abonament inclus, soluții de securitate a infrastructurii pentru Sistemul informatic integrat vamal, inclusiv servicii de asistență, licențe și abonamente, licențe de editare a datelor Oracle Database Enterprise pentru bazele de date necesare pentru funcționarea componentelor Sistemului informatic integrat vamal, Soluție pentru gestionarea centralizată a utilizatorilor, stații de lucru și servicii de actualizare pentru sistemele de operare ale Sistemului informatic integrat vamal.
Observații:
Au fost semnate șase contracte de achiziții (harware+software).
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/AV
Numar secvențial:
231
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Contracte semnate
Ținte:
Contracte semnate
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Contractarea serviciilor pentru dezvoltarea de noi sisteme IT pentru vamă: 1. Implementarea sistemului informatic privind declarația vamală cu un set redus de date pentru expedierile cu valoare redusă 2. Alinierea la sistemul ICS2 (Sistemul de control al importurilor) – faza 1, respectiv interconectarea sistemului național de analiză de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectuării unei analize de risc complete în domeniul siguranței și securității pentru mărfurile transportate pe cale aeriană de către operatorii poștali și transportatorii expres. 3. alinierea sistemului EMCS_RO (Sistemul pentru monitorizarea circulației produselor supuse accizelor) la EMCS faza 4, respectiv alinierea la versiunile actuale ale sistemului EMCS 4. Implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO 5. Modernizarea Sistemului național de import în cadrul Codului vamal al Uniunii, respectiv modernizarea sistemului național de import și implicit actualizările aplicațiilor conexe. 6. Investiții în gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală (UUM & DS), și anume dezvoltarea și implementarea sistemului de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală 7. Alinierea la sistemul ICS2 – faza 2 și alinierea la sistemul ICS2 – faza 3 8. Sistemul de monitorizare a activității de supraveghere și control vamal 9. Aplicația de autorizare și gestionare a activităților din Zona liberă; 10. Aplicația pentru gestionarea deciziilor (autorizațiilor) naționale
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/CNIF
Numar secvențial:
232
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
9
Descriere:
Cele 9 sisteme informatice achiziționate sunt operaționalizate și funcționale.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/AV
Numar secvențial:
233
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
80
Obiectiv:
100
Descriere:
Activitatea actuală de vămuire, schimbul de informații între operatorii economici și autoritățile vamale și schimburile între autoritățile vamale din statele membre efectuate pe cale electronică reprezintă 80 %. Această investiție va aduce procentul la 100 %. Operaționalizarea Autorității Vamale și implementarea unui cadru organizatoric și funcțional unitar al administrației vamale în vederea asigurării unei coordonări integrate a tuturor structurilor acesteia în vederea sporirii eficienței și a capacității operative în combaterea fenomenelor de fraudă vamală și fiscală; Modernizarea sistemului informatic al MF-ANAF în domeniul vamal, abordând problematici legate de infrastructură IT, precum și cele complementare acestora, necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemelor, însoțite de proceduri de vămuire simplificate.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/AV