Măsură

Nume:
I3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală
ID:
C8 – I3
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
88 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
227
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Infrastructură hardware și software reînnoită și infrastructură de sprijin modernizată
Ținte:
Infrastructură hardware și software reînnoită și infrastructură de sprijin modernizată
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modernizarea infrastructurii hardware și software și a infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili Se vor aborda următoarele aspecte: – menținerea funcționării și a modernizării infrastructurii hardware-software a sistemului informatic al Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală și implementarea noilor tehnologii; – menținerea funcționării și a modernizării infrastructurii de sprijin a centrelor de date (furnizare de energie electrică; climatizare; alarme și stingerea incendiilor; securitate fizică; administrare și monitorizare); – îmbunătățirea funcției IT a Ministerului Finanțelor; – o primirea și oferirea de date în timp real; – gestionarea datelor și asigurarea de fluxuri optime; – asigurarea dezvoltării sustenabile a bazelor de date pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor informatice; – gestionarea proceselor IT pentru a asigura respectarea standardelor internaționale relevante în domeniu (pentru transparență, măsurare și trasabilitate); – transformarea digitală internă a Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/CNIF
Numar secvențial:
228
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Operaționalizar ea sistemului de securitate cibernetică
Ținte:
Operaționalizar ea sistemului de securitate cibernetică
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Se va consolida securitatea la nivelul Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală în ceea ce privește rețeaua de internet. În acest sens, se are în vedere achiziționarea de componente firewall pentru aplicații web, a unui pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/CNIF
Numar secvențial:
229
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
30.67
Obiectiv:
80
Descriere:
Modernizarea infrastructurii hardware și software și a infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili Modernizarea infrastructurii se va reflecta în inventarul activelor fixe din sectorul public, în care software-ul și hardware-ul sunt înregistrate ca active fixe în conformitate cu legislația națională.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/CNIF