Măsură

Nume:
I2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor
ID:
C8 – I2
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
196.4 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
219
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
40
Descriere:
40 de membri ai personalului care lucrează în domeniul managementului riscurilor în cadrul Ministerului Finanțelor vor fi instruiți cu privire la sistemul de management al riscurilor.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
220
Termen:
2021 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
15 0000
Descriere:
Cel puțin 150 000 de case de marcat sunt conectate la sistemul electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Deplina conectare a caselor de marcat va aborda, în special, frauda în domeniul comerțului. Această investiție va contribui la reducerea deficitului de încasare a TVA.
Observații:
ANAF a raportat conectarea a 466.288 de case, mult peste jalonul asumat. Adevărata provocare este folosirea cu adevărat a informațiilor pentru optimizarea încasărilor bugetare.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF/CNIF
Numar secvențial:
221
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
150 000
Obiectiv:
600 000
Descriere:
Cel puțin 600 000 de case de marcat vor fi conectate la sistemul electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Deplina conectare a caselor de marcat va aborda, în special, frauda în domeniul comerțului. Această investiție va contribui la reducerea deficitului de încasare a TVA.
Observații:
În luna decembrie, numărul caselor de marcar conectate la sistemul electronic al ANAF a ajuns la 642.329.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF/CNIF
Numar secvențial:
222
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
30
Descriere:
Ponderea auditurilor documentare în totalul auditurilor efectuate va crește la 30 % până în T4 2022 (de la nivelul actual, adică zero). Această țintă face parte din reforma care vizează transferarea acțiunilor de inspecție de la structurile de control fizice la cele digitale. Vor fi luate următoarele măsuri: – vor fi stabilite competențele organelor fiscale pentru efectuarea verificării documentare de către structurile cu atribuții de inspecție fiscală, structurile cu atribuții de control antifraudă și structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale – au fost aprobate modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de desk audit
Observații:
Cifrele Ministerului de Finanțe arătau că, la finalul lunii octombrie, ponderea acțiunilor de desk audit în total acțiuni de control fiscal era de 39,47%. Procentul final poate fi influențat de rezultatele din ultimele două luni dar situația de la finalul lui octombrie este încurajatoare.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAF
Numar secvențial:
223
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
30
Obiectiv:
60
Descriere:
Ponderea auditurilor documentare în totalul auditurilor efectuate va crește la 60 % până în T4 2025. Această țintă face parte din reforma care vizează transferarea acțiunilor de inspecție de la structurile de control fizice la cele digitale. Vor fi luate următoarele măsuri: – vor fi stabilite competențele organelor fiscale pentru efectuarea verificării documentare de către structurile cu atribuții de inspecție fiscală, structurile cu atribuții de control antifraudă și structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale – au fost aprobate modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de desk audit
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAF
Numar secvențial:
224
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
25 000
Obiectiv:
27 500
Descriere:
Creșterea numărului de inspecții fiscale cu 10 % față de numărul actual de inspecții până în T4 2025.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAF
Numar secvențial:
225
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Registrul electronic al riscurilor este operațional și conține criteriile, indicatorii și profilurile de risc; se prezintă un prim raport după o perioadă de simulări sau după ce a devenit operațional
Ținte:
Registrul electronic al riscurilor este operațional și conține criteriile, indicatorii și profilurile de risc; se prezintă un prim raport după o perioadă de simulări sau după ce a devenit operațional
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Operaționalizarea registrului electronic al riscurilor: – un sistem de management integrat al riscurilor fiscale complet operațional și dezvoltat, care conține analiza centralizată a riscurilor; – identificarea și reducerea neconformării fiscale și a decalajelor fiscale prin utilizarea datelor și a informațiilor pentru identificarea domeniilor care comportă un risc fiscal ridicat (inclusiv, în domeniul muncii nedeclarate/subdeclarate); – introducerea unor programe de conformare fiscală; – utilizarea unei abordări bazate pe risc în administrarea marilor contribuabili, inclusiv în ceea ce privește tratarea schemelor de optimizare fiscală; – consolidarea capacității instituționale a structurilor de control fiscal în vederea prevenirii fenomenelor de fraudă fiscală și evaziune fiscală națională și transfrontalieră prin identificarea timpurie și țintită a riscurilor fiscale majore; – realocarea resurselor umane în contextul digitalizării progresive a proceselor de activitate.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
226
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Sistemele de administrare fiscală sunt operaționale
Ținte:
Operaționalizar ea soluției – platforma de tip big data și publicarea primului raport
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Sunt operaționale următoarele sisteme: – sistemul de facturare electronică; – sistemul de gestionare a contribuabililor; – un sistem informatic centralizat al Trezoreriei statului (TREZOR); și – o platformă extinsă și îmbunătățită utilizată pentru schimbul internațional de informații (AEOI).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
226
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Sistemele de administrare fiscală sunt operaționale
Ținte:
Sistemele de administrare fiscală sunt operaționale
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Sunt operaționale următoarele sisteme: – sistemul de facturare electronică; – sistemul de gestionare a contribuabililor; – un sistem informatic centralizat al Trezoreriei statului (TREZOR); și – o platformă extinsă și îmbunătățită utilizată pentru schimbul internațional de informații (AEOI).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF