Măsură

Nume:
I1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale
ID:
C8 – I1
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
7 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
216
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Serviciile digitale și sistemele electronice sunt operaționale
Ținte:
Serviciile digitale și sistemele electronice sunt operaționale
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Vor fi create/extinse și operaționalizate următoarele servicii digitale și sisteme electronice: – spațiul privat virtual (SPV), care va îmbunătăți interacțiunea digitală dintre administrația fiscală și contribuabili (prin crearea posibilității de efectuare a plăților prin intermediul SPV/ghiseul.ro, a posibilității de a comunica cu contribuabilii prin intermediul SPV în ceea ce privește interacțiunea video, prin dezvoltarea formularului de contact existent în SPV, extinderea serviciului de programare online disponibil în SPV. – Centrul de apel va fi pe deplin operațional pentru a furniza servicii electronice și de telefonie contribuabililor. Va oferi funcții de e-mail, SMS și chat prin intermediul interfeței utilizatorului, prin procesare vocală a apelurilor primite/efectuate cu capacități de telefonie integrată prin intermediul interfeței utilizator; rutarea automată a apelurilor în funcție de capacități; lucru cu cozi de apel. – Aplicația de ghișeu unic (One Stop Shop– OSS), care va îmbunătăți furnizarea de servicii și va reduce costurile de tranzacție pentru contribuabili, va reduce sarcina administrativă pentru întreprinderi prin simplificarea declarației privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) și a procedurii de plată B2C (de la întreprindere la consumator), facilitând comerțul transfrontalier și combătând frauda în domeniul TVA. Acesta va facilita pentru societăți introducerea declarației electronice și plata electronică a TVA aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii B2C. – Sistemul de schimb de informații privind taxa pe valoarea adăugată – se va adapta la cele mai recente modificări legislative naționale și intracomunitare pentru a reduce sarcina administrativă asupra contribuabililor.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
217
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
45
Obiectiv:
60
Descriere:
60 % din totalul serviciilor destinate contribuabililor persoane juridice disponibile la sfârșitul anului 2024 vor fi accesibile online prin intermediul site-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau prin intermediul SPV. Începând din 2021, doar 45 % din aceste servicii sunt disponibile online. Numărul de servicii oferite de ANAF contribuabililor este de 65 de servicii, atât servicii electronice, cât și servicii la sediul unităților fiscale. Serviciile disponibile includ: facilitățile de interacțiune cu contribuabilii la sediul unităților fiscale și o serie de soluții pentru cunoașterea contribuabililor/clienților.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
218
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Platforma online operaționalizat ă
Ținte:
Platforma online operaționalizat ă
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Va fi operaționalizată o platformă online pentru organizarea de licitații pentru vânzarea activelor deținute de stat și a celor confiscate în urma executării silite. În cazul în care autoritățile publice române decid să vândă active imobiliare, bunuri mobile și obiecte rare și valoroase, cum ar fi metale prețioase, opere de artă, autoturisme, avioane, ambarcațiuni aflate în posesia lor, activele vor fi oferite spre vânzare pe noua platformă de licitație [utilizând datele din bazele de date ale Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF) și informațiile furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală].
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAF/CNIF