Măsură

Nume:
R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
ID:
C8 – R5
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
209
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Înscrierea Băncii Naționale de Dezvoltare în Registrul Comerțului
Ținte:
Înscrierea Băncii Naționale de Dezvoltare în Registrul Comerțului
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Banca Națională de Dezvoltare este înscrisă în Registrul Comerțului și este scutită de aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013. Aceasta este pe deplin operațională și are personal instruit (care îndeplinește funcțiile critice în cadrul funcției de front office, back office și al funcțiilor de sprijin) în măsură să furnizeze primele instrumente financiare, în conformitate cu cele mai bune practici din domeniu. Banca nou-înființată va acoperi deficitul de finanțare, va asigura un acces îmbunătățit la finanțare pentru beneficiarii eligibili și va furniza expertiză pentru dezvoltarea de noi produse. Strategia de investiții și de creditare a Băncii Naționale de Dezvoltare va asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării sustenabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/DGTDP
Numar secvențial:
210
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Finalizarea evaluării pe bază de piloni a Băncii Naționale de Dezvoltare, ceea ce îi va permite acesteia să implementeze fondurile UE primite de Uniunea Europeană
Ținte:
Finalizarea evaluării pe bază de piloni a Băncii Naționale de Dezvoltare, ceea ce îi va permite acesteia să implementeze fondurile UE primite de Uniunea Europeană
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Finalizarea evaluării bazate pe piloni de către un audit extern independent pe baza mandatului relevant [Decizia C(2019)2882 a Comisiei din 17 aprilie 2019]. Această evaluare este o etapă în procesul care va permite Băncii Naționale de Dezvoltare să devină un partener de implementare pentru fondurile Uniunii pe baza articolului 154 din Regulamentul financiar al UE.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/DGTDP