Măsură

Nume:
R4. Revizuirea cadrului fiscal
ID:
C8 – R4
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
205
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Analiză finalizată, publicarea raportului cu analiza și recomandările, avizat de/redactat în colaborare cu instituțiile independente care furnizează asistență tehnică
Ținte:
Analiză finalizată, publicarea raportului cu analiza și recomandările, avizat de/redactat în colaborare cu instituțiile independente care furnizează asistență tehnică
Unitate Măsură:
Nu se aplică
Referință:
Nu se aplică
Obiectiv:
Descriere:
Ministerul Finanțelor va efectua, cu sprijinul asistenței tehnice, al serviciilor de consiliere și de consultanță, o analiză a modului în care poate fi îmbunătățită structura sistemului fiscal/legislației fiscale din România astfel încât sistemul fiscal să contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice durabile. Accentul se va pune pe: – eliminarea treptată a stimulentelor fiscale și a lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe venit, impozitul pe profit (inclusiv regimurile speciale care pot face obiectul unor derogări), – contribuțiile sociale și impozitul pe proprietate (și anume impozitele locale) și – orientarea regimului fiscal către aplicarea de taxe ecologice, ținând seama de impactul de redistribuire a veniturilor al acestei măsuri. Analiza și recomandările vor fi publicate de Ministerul Finanțelor.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Ministerul a contractat asistență tehnică, documentul este în lucru dar nu a fost finalizat și publicat la termenul din PNRR.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/DGLFRVC
Numar secvențial:
206
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noua lege va modifica Codul Fiscal în vederea reducerii graduale a ariei de aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microîntreprinderi. Reducerea dispozițiilor speciale începe în T1 2023 și se finalizează până în T4 2024.
Observații:

Modificările aduse Codului Fiscal au fost operate prin Legea 370 din 20 decembrie 2022 care aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF
Numar secvențial:
207
Termen:
2023 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea și/sau eliminarea stimulentelor fiscale și extinderea impozitării ecologice
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea și/sau eliminarea stimulentelor fiscale și extinderea impozitării ecologice
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noua lege va modifica Codul fiscal prin punerea în aplicare a recomandărilor rezultate în urma revizuirii sistemului fiscal (a se vedea jalonul 205) pentru a se asigura că sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice durabile. Aceste modificări vor fi introduse treptat până în ianuarie 2024.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF
Numar secvențial:
208
Termen:
2025 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea graduală a stimulentelor fiscale pentru personalul angajat în sectorul construcțiilor
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea graduală a stimulentelor fiscale pentru personalul angajat în sectorul construcțiilor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noua lege va modifica Codului Fiscal în vederea reducerii graduale a stimulentelor fiscale pentru personalul angajat în sectorul construcțiilor Reducerea treptată a stimulentelor fiscale pentru personalul angajat în sectorul construcțiilor va începe în 2025 și se va finaliza până la sfârșitul anului 2028.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF