Măsură

Nume:
I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență
ID:
C1 – I.5
Componenta:
Managementul apei
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
35 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
18
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
11
Descriere:
11 administrații bazinale vor fi dotate cu: – utilaje pentru acces și intervenție în teren accidentat, șenilate amfibii pentru acces și transportul sacilor/digurilor mobile în zone greu accesibile. Pentru a se asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C 58/01), eventualele vehicule care vor fi achiziționate vor trebui să aibă emisii specifice de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2019/631, mai mici de 50g CO2/km; – drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/ fotogrametrie; – tehnologii geoelectrorezistive/georad ar pentru corpurile digurilor; – infrastructură hardware și software pentru analiza datelor și stocarea datelor colectate de echipamentele menționate mai sus, pentru a sprijini și a îmbunătăți prevenirea inundațiilor și răspunsul situații de urgență.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP