Măsură

Nume:
R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară
ID:
C8 – R3
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
199
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor pentru asigurarea planificării bugetare multianuale pentru proiectele semnificative de investiții publice
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor pentru asigurarea planificării bugetare multianuale pentru proiectele semnificative de investiții publice
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noul cadru legislativ va aduce modificări: – Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii de criterii și condiții pentru construcția bugetară privind proiectele semnificative de investiții multianuale, în special cheltuielile privind proiectele de investiții semnificative, astfel încât să fie asigurată finanțarea până la finalizarea acestora. – Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea angajamentelor convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea anumitor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prin care se vor actualiza principiile care stau la baza prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, noi și în desfășurare, în ceea ce privește accesibilitatea și sustenabilitatea financiară, precum și justificarea economică și socială; se va actualiza calendarul procesului de prioritizare a investițiilor publice semnificative în vederea corelării cu calendarul anual și multianual al elaborării bugetului; se vor institui condiții/sancțiuni pentru ordonatorii principali de credite care nu respectă calendarul și regulile procesului de prioritizare a investițiilor semnificative; – Hotărârii Guvernului nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se vor modifica criteriile de prioritizare care se aplică proiectelor de investiții publice semnificative noi și în desfășurare, astfel încât bugetarea să fie orientată spre finalizarea cu prioritate a proiectelor de investiții majore aflate în faze avansate de execuție.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Ministerul de Finanțe nu a înaintat până la termenul de 31 decembrie propunerile de modificări legislative. Aceste sunt încă în lucru la minister.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF
Numar secvențial:
200
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Dispoziție într- o hotărâre de guvern care indică intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare
Ținte:
Dispoziție într- o hotărâre de guvern care indică intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Hotărârea de Guvern: – va asigura elaborarea, monitorizarea și raportarea programelor bugetare; – va îmbunătăți planificarea bugetară bazată pe performanță și va spori orientarea către rezultate; – va stabili clar obiective, ținte, rezultate ale acțiunilor, impactul politicilor, precum și indicatorii care vor permite atât dezbateri ex- ante riguroase asupra politicilor publice ce urmează a fi finanțate, cât și o evaluare transparentă și argumentată a felului în care programele bugetate au atins obiectivele și țintele politicii publice. Această hotărâre de guvern va fi corelată cu revizuirea aplicației Buget_NG.
Observații:
Metodologia a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 467/2022 și publicată în Monitorul Oficial în luna aprilie.
Stare:
Îndeplinită
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/DGSPB/DGPB
Numar secvențial:
201
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Publicarea analizei cheltuielilor în domeniile educației și sănătății
Ținte:
Publicarea analizei cheltuielilor în domeniile educației și sănătății
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Analiza cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației se efectuează în trei etape principale: 1. Memorandum în Guvern de prezentare a analizei cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației. 2. Crearea unor grupuri de lucru tematice cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, ai Ministerului Sănătății, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/ai Ministerului Educației. 3. Colectarea de date, finalizarea analizelor și prezentarea rezultatelor.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/Ministerul Sănătații /Ministerul Educației/Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Numar secvențial:
202
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Memorandum aprobat de guvern și publicat
Ținte:
Memorandum aprobat de guvern și publicat
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Memorandumul trimis spre aprobare Guvernului va fi redactat de Ministerul Finanțelor și va defini domeniile/programele/acțiun ile care vor face obiectul unor analize viitoare ale cheltuielilor, calendarul punerii în aplicare, instituțiile responsabile și constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare domeniu avut în vedere.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/Ministerele de linie
Numar secvențial:
203
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Proiectul de buget include rezultatele analizelor cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației
Ținte:
Proiectul de buget include rezultatele analizelor cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Proiectul de buget 2024 va reflecta măsurile și propunerile rezultate din analizele cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF, MS si ME
Numar secvențial:
204
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a mandatului instituției independente
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a mandatului instituției independente
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
O lege va încredința Consiliului Fiscal mandatul de a emite un aviz cu privire la rezultatul analizei cheltuielilor începând cu bugetul 2024, urmat de un raport anual. Această analiză periodică va fi inclusă în mandatul Consiliului Fiscal, care urmează să fie pus în aplicare împreună cu modificările aduse legii fiscale (jalonul 199).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
institutie independenta