Măsură

Nume:
R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare
ID:
C8 – R1
Componenta:
Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
191
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a înrolării obligatorii a contribuabililor persoane juridice în SPV
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a înrolării obligatorii a contribuabililor persoane juridice în SPV
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care prevede obligativitatea înrolării în spațiul privat virtual (SPV) a tuturor contribuabililor persoane juridice. Acest act modifică Codul de procedură fiscală și introduce obligația persoanelor juridice de a se înregistra în SPV.
Observații:
Jalonul a fost îndeplinit încă din 2021, prin Ordonanța nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. ANAF lucrează la o actualizare a platformei sale și a funcționalităților din Spațiul Privat Virtual. Concluzie Ministrul Adrian Câciu s-a lăudat public că Ministerul de Finanțe a făcut jaloanele PNRR înainte de termen. Confirmăm că este așa și îl felicităm pe ministru de Finanțe Dan Vîlceanu în timpul căruia s-a întâmplat. De altfel încurajăm ministerele să îndeplinească jaloane înainte de termen. Foarte multe nu depind de altceva și sunt ușor de realizat, dacă li se acordă atenție din timp.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
192
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
509 679
Obiectiv:
1 009 679
Descriere:
Cel puțin alți 500 000 de contribuabili persoane juridice s-au înrolat în SPV comparativ cu 509 679 la începutul lunii aprilie 2021. Cu acești noi 500 000 de contribuabili suplimentari, SPV acoperă 90 % din numărul total de contribuabili mari (conform noii definiții care va fi disponibilă imediat după aprobarea modificării cadrului juridic respectiv), reprezentând cel puțin 90 % din baza impozabilă a contribuabililor mari. În această etapă, din cele aproximativ 1 500 000 de entități juridice, aproximativ 400 000 sunt fie în procedură de insolvență, fie inactive. Prin urmare, obiectivul măsurii este ca aproape toate entitățile juridice înregistrate să utilizeze SPV. Monitorizarea numărului de noi contribuabili înrolați în SPV se realizează prin rapoarte specifice rezultate din interogarea bazelor de date de către Centrul Național pentru Informații Financiare.
Observații:
Numărul persoane juridice și alte entități înregistrate în SPV a crescut, la jumătatea anului, la 951.579, cu 24.039 mai multe față de sfârșitul lunii mai 2022, conform datelor din raportului de activitate furnizate de ANAF în Raportul de Activitate. Ținta din jalon a fost atinsă în luna decembrie a anului trecut, 1.090.494 de înregistrări la data la 15 decembrie, potrivit datelor furnizate de MInisterul de Finanțe.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
193
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Intrarea în vigoare a Ordinului președintelui ANAF de definire a criteriilor de risc
Ținte:
Intrarea în vigoare a Ordinului președintelui ANAF de definire a criteriilor de risc
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Definirea criteriilor de risc se face în funcție de principalele categorii de riscuri de nerespectare a obligațiilor fiscale: riscurile legate de înregistrarea fiscală, de depunerea declarațiilor fiscale, de nivelul declarațiilor și riscurile legate de plată. Aceste definiții vor fi utilizate în sistemul de administrare a riscului fiscale pe baza claselor de risc fiscal, în care măsurile de administrare fiscală și de control fiscale vor fi adaptate în funcție de riscul fiscale aferent fiecărei clase de contribuabili. Criteriile de risc iau în considerare următoarele standarde internaționale: – OCDE ISO 31000:2018 – COM – Ghidul adresat administrațiilor fiscale cu privire la managementul riscurilor de conformitate 2010 – Nota de orientare a FTA pentru evaluarea eficacității strategiilor de tratare a riscului de conformitate
Observații:

Ordinul a fost finalizat în noiembrie 2022 și apoi publicat în Monitorul Oficial. Elaborarea acestei liste care definește criteriile de risc pentru clasificarea contribuabililor era prevăzută și prevederile Codului Fiscal din 2019, cu termen de implementare 90 de zile, dar nepus în aplicare până acum. Criteriile de risc enumerate în Ordin nu sunt definite clar și nu specifică alte elemente de încadrare în funcție de segmentarea contribuabililor în funcție de diferite variabile precum sector de activitate, istoric de contribuabil, dimensiune afacere etc.

Considerăm jalonul îndeplinit din punct de vedere formal. Există un risc ca jalonul să necesite îmbunătățiri pe formă.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
194
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic care afectează domeniul de activitate al organelor de inspecție fiscală
Ținte:
Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic care afectează domeniul de activitate al organelor de inspecție fiscală
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noua lege va stabili/revizui atribuțiile autorităților fiscale (organe de inspecție fiscală, organisme de control antifraudă și organisme responsabile cu verificarea situației fiscale personale), cu scopul de a consolida capacitatea instituțională a structurilor de control fiscal, de a preveni frauda fiscală și evaziunea fiscală naționale și transfrontaliere prin identificarea timpurie și punctuală a riscurilor fiscale majore. ANAF va revizui cadrul instituțional și juridic al activităților desfășurate de structurile de control. În lumina concluziilor și a rezultatelor acestei analize, se va finaliza revizuirea cadrului juridic al organelor de inspecție fiscală.
Observații:

Modificările legislative au fost efectuate prin Ordonanță de Urgență, publicată în Monitorul Oficial în 29 decembrie 2022.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
195
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Adoptarea Planului comun de acțiune al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii privind acțiunile care trebuie întreprinse pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri/la negru
Ținte:
Adoptarea Planului comun de acțiune al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii privind acțiunile care trebuie întreprinse pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri/la negru
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ca urmare a protocolului de cooperare cu Inspecția Muncii, se va elabora un plan de acțiune comun pentru a include operatorii economici care prezintă un risc fiscal ridicat și, de asemenea, pe cei care prezintă un risc din perspectiva utilizării muncii subdeclarate/nedeclarate. Acest plan va fi defalcat pe tipuri de activități sezoniere, în cazul în care incidența riscurilor menționate este cunoscută a fi ridicată. Periodic, conducerea structurilor implicate (Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Inspecția Muncii) va analiza rezultatele obținute, precum și posibilitățile și perspectivele de actualizare a planului, în funcție de rezultatele respective.
Observații:
Un al doilea jalon îndeplinit de Ministerul de Finanțe, încă din 2021, prin semnarea unui protocol de cooperare ANAF – Inspecția Muncii. Controalele comune ar fi trebuit să înceapă în a doua jumătate a lunii martie. Evident, planul de acțiune trebuie să ducă la controale și să se vadă în cifrele de scădere a muncii la negru. Una dintre cerințele jalonului este ca cele două instituții – ANAF și Inspecția Muncii, să analizeze rezultatele obținute.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MF/ANAF
Numar secvențial:
196
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Puncte procentu ale din PIB
Referință:
Obiectiv:
2.5
Descriere:
Ponderea veniturilor fiscale crește cu cel puțin 2,5 puncte procentuale din PIB, comparativ cu nivelul observat în 2019
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAF
Numar secvențial:
197
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Puncte procentu ale
Referință:
Obiectiv:
5
Descriere:
Deficitul de încasare a TVA este redus cu 5 puncte procentuale față de nivelul din 2019
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAF