Măsură

Nume:
Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie
ID:
C7 – I15
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
25 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
183
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
5 000
Descriere:
Finalizarea cursurilor de formare urmate de formatorii în materie de securitate cibernetică, cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății și specifice pentru absolvenți și studenți (instrumente puse la dispoziție gratuit firmelor si administrației publice, de exemplu cursuri de cibernetică, control mai riguros al protecției datelor și al securității utilizării noilor tehnologii).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)
Numar secvențial:
184
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
1 000
Descriere:
Această investiție are următoarele obiective: – dezvoltarea unui program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competențe cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății; – evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1 000 de actori economici și din administrația publică cheie (inclusiv companii, IMM- uri, școli, spitale, organisme ale administrației publice centrale și locale); crearea și furnizarea unui „set de instrumente și servicii guvernamentale” pentru sporirea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1 000 de actori-cheie identificați. Actorii-cheie vor fi selectați pe baza următoarelor două criterii: – actorii selectați sunt reprezentativi pentru domeniile specificate de Directiva NIS și pentru transpunerea Directivei NIS în legislația românească (și anume Legea 362/2018); – actorii sunt selectați pe baza unei evaluări a maturității în materie de securitate cibernetică deja efectuată de autoritatea națională competentă din România în materie de securitate cibernetică (și anume CERT-RO), pe baza unui sondaj care include o autoevaluare a maturității.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)