Măsură

Nume:
Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente
ID:
C7 – I12
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
100 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
179
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
101
Descriere:
Securizarea infrastructurii a 101 entități publice și private care au infrastructuri TIC cu valențe critice pentru securitatea națională: entități din domeniul guvernamental, din domeniul energiei (cum ar fi furnizorii/distribuitorii de gaze sau energie electrică), din domeniul alimentării cu apă și canalizării, serviciilor esențiale, sănătății și transporturilor (cum ar fi aeroporturile și porturile). Dintre acestea, 59 de entități sunt incluse în sistemul național de securitate cibernetică, cu scopul de a crește nivelul de securitate prin adăugarea de noi tehnologii și soluții, iar 42 sunt beneficiari care urmează să fie identificați în conformitate cu criteriile de mai jos. În plus, 9 entități din cele 101 care dispun de infrastructuri OT vor beneficia de soluții de securitate cibernetică pentru controlul industrial (ICS). Infrastructurile vor fi selectate în funcție de următoarele criterii: – probabilitatea de a fi vizate de atacuri cibernetice APT (Advanced Persistent Threat – amenințare persistentă avansată); – numărul de utilizatori și impactul pe care l-ar avea un astfel de atac asupra infrastructurii și, implicit, asupra mediului economic și social. Pentru fiecare entitate nouă, se va efectua un sondaj la fața locului, care va oferi o imagine exhaustivă a nevoilor de securitate cibernetică ale rețelelor IT și/sau OT; – complexitatea rețelelor OT deținute; – gradul de vulnerabilitate la atacurile cibernetice (de exemplu, controlul de la distanță al sistemelor/subsistemelor industriale); – numărul de beneficiari ai serviciilor prestate de entitățile respective. Cel puțin următoarele elemente vor fi operaționalizate pentru cele 101 entități: – un sistem avansat de detectare a vulnerabilităților sistemelor de informații și echipamentelor de comunicații (soluții software și hardware); – un sistem integrat de identificare a TTP-urilor asociate atacurilor cibernetice asupra rețelelor și sistemelor informatice (soluții software și hardware); – o platformă de securitate complexă pentru analiza și prelucrarea automată a incidentelor cibernetice (soluții software și hardware).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Centrul Național Cyberint- SRI, CERT-RO
Numar secvențial:
180
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Capacități suplimentare
Ținte:
Capacități suplimentare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Structura Centrului Național Cyberint va dezvolta capacitatea de protecție integrată a securității cibernetice a infrastructurilor informatice TIC și OT. În plus, centrul va beneficia de: – dezvoltarea unei infrastructuri tehnice de identificare, monitorizare, gestionare și răspuns la incidentele de securitate cibernetică, ce vizează protejarea infrastructurilor TIC cu valențe critice pentru securitatea națională care nu (nu mai) beneficiază de protecția oferită de Sistemul național de protecție a infrastructurilor TIC de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, cu rol complementar; – stabilirea unei platforme naționale de evaluare și gestionare a riscurilor de securitate cibernetică ale noilor tehnologii; – implementarea unei infrastructuri destinate securității comunicațiilor radio, care va duce la creșterea nivelului de protecție și a gradului de disponibilitate a serviciilor de comunicații furnizate autorităților publice care le oferă servicii digitale cetățenilor; – o platformă pentru securitatea și canalizarea datelor care urmează să fie transferate între rețele cu niveluri de încredere diferite; – sporirea capacității de investigare a CNC (soluții software și hardware). În plus, va fi operațional un program național de pregătire a operatorilor economici și a autorităților competente pentru situațiile de criză cibernetice și hibride, prin organizarea de exerciții și elaborarea de planuri de gestionare a crizei.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil: