Măsură

Nume:
Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale
ID:
C7 – I9
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
10.3 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
175
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
200
Descriere:
Proiecte finalizate cu succes în domeniul digitalizării și al transformării digitale a ONG-urilor. Proiectele selectate vor sprijini ONG-urile să își digitalizeze activitățile prin investiții în infrastructura digitală, sporirea competențelor digitale ale personalului și ale voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor, dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții). Procesul de selecție se va baza pe următoarele criterii: relevanța proiectului pentru transformarea și coerența digitală; metodologia și fezabilitatea proiectului; sustenabilitatea; bugetul propus: costurile prevăzute sunt economice, justificate și corelate cu activitățile propuse pentru digitalizare. Solicitantul și echipa de proiect propusă au experiența, expertiza, motivația și capacitatea necesare pentru punerea în aplicare a proiectului. Sprijinul va fi de până la 70 000 EUR pe proiect, pentru o perioadă de punere în aplicare de maximum 30 de luni.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE
Numar secvențial:
176
Termen:
2025 T2
Jaloane:
Centrul de resurse este înființat și operațional
Ținte:
Centrul de resurse este înființat și operațional
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Centrul de resurse pentru digitalizarea ONG-urilor va furniza: – dezvoltarea serviciilor IT și a soluțiilor software cu sursă deschisă și asistență tehnică la punerea în aplicare a strategiilor de transformare digitală; – centralizarea resurselor digitale existente într-o librărie digitală deschisă – care să permită un acces mai ușor asistență, învățare online și formare – comunități de practică sprijin personalizat în procesele de transformare digitală.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE