Măsură

Nume:
Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată
ID:
C7 – I8
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
150 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
173
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
5 000 000
Descriere:
Cartea de identitate va respecta cerințele Comisiei Europene privind securitatea documentelor, în conformitate cu obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 1157/2019. Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale: – unul obligatoriu pentru semnătura electronică avansată, înregistrat pe toate cărțile de identitate electronice, valabil în România și utilizabil din momentul eliberării cărții de identitate electronice; – un certificat opțional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată (naționali/alții decât naționali), valabil și pentru serviciile terților, valabil în România și în UE, care va putea fi achiziționat de către cetățeni.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MAI șiMCID/ ADR
Numar secvențial:
174
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Serviciile publice online sunt implementate , sistemul de alertă timpurie este dezvoltat, campania de sensibilizare este desfășurată
Ținte:
Serviciile publice online sunt implementate , sistemul de alertă timpurie este dezvoltat, campania de sensibilizare este desfășurată
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Trebuie să fie accesibile prin utilizarea cărții de identitate electronice 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin „3”. Aceste servicii publice online trebuie să includă următoarele componente: infrastructură IT&C pentru dezvoltarea, furnizarea și continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărți de identitate electronice, soluții de virtualizare pentru îmbunătățirea disponibilității infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice și extinderea actualei „copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru” cu soluții modulare. Trebuie să fie finalizată dezvoltarea unui sistem de 174 Investiția 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală Jalon Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice Serviciile publice online sunt implementate , sistemul de alertă timpurie este dezvoltat, campania de sensibilizare este desfășurată T2 2026 Trebuie să fie accesibile prin utilizarea cărții de identitate electronice 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin „3”. Aceste servicii publice online trebuie să includă următoarele componente: infrastructură IT&C pentru dezvoltarea, furnizarea și continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărți de identitate electronice, soluții de virtualizare pentru îmbunătățirea disponibilității infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice și extinderea actualei „copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru” cu soluții modulare. Trebuie să fie finalizată dezvoltarea unui sistem de
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MAI șiMCID/ ADR