Măsură

Nume:
Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale
ID:
C7 – I6
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
85 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
169
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Sistemul online REGES este funcțional.
Ținte:
Sistemul online REGES este funcțional.
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Sistemul informatic REGES- ONLINE este implementat și interoperabil, asigurând accesul autorităților și instituțiilor publice la înregistrarea datelor în interfața de programare a aplicațiilor (API). Proiectul REGES-ONLINE vizează digitalizarea relației inspectoratelor teritoriale de muncă cu angajatorii, facilitând transmiterea datelor privind angajații și contractele individuale de muncă ale acestora.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Numar secvențial:
170
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
3
Descriere:
Începerea funcționării serviciilor digitale de tip e- guvernare în domeniul muncii si protecției sociale – digitalizarea serviciilor oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a răspunde eficient la noile nevoi ale pieței forței de muncă, prin optimizarea operațiunilor în beneficiul cetățenilor și prin furnizarea de cursuri de formare privind competențele digitale pentru gestionarea anumitor activități (cum ar fi depunerea online a documentelor pentru înregistrarea beneficiarilor și acordarea de prestații, posibilitatea de a se înregistra și de a participa la cursuri de formare online și evaluarea competențelor profesionale, sesiuni de consiliere online) și modernizarea infrastructurii informatice; – digitalizarea activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă; – digitalizarea prestațiilor de asistență socială gestionate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – ANPIS (inclusiv sisteme informatice funcționale pentru beneficiarii venitului minim de incluziune). Operaționalizarea platformei digitale pentru implementarea venitului minim de incluziune – VMI – va permite, printre altele: o efectuarea tuturor operațiunilor legate de implementarea VMI, cu module care permit utilizarea abordării gestionării cazurilor în funcție de caracteristicile individuale, inclusiv măsuri de activare, într-un mod intuitiv/ușor de utilizat; o interoperabilitatea cu alte baze de date relevante, de exemplu ale Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii, Ministerului Educației și Serviciului public de ocupare a forței de muncă.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Numar secvențial:
171
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
4 777
Descriere:
Numărul de angajați care participă la cursuri de formare privind competențele digitale: – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: 1 200 de angajați – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială: 1 595 de angajați – Inspecția muncii și inspectoratele teritoriale de muncă: 1 982 de angajați
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale