Măsură

Nume:
Crearea sistemului de eHealth și telemedicină
ID:
C7 – I3
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
400 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
158
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
60
Descriere:
Cel puțin 60 de instituții de sănătate publică vor fi digitalizate. Instituțiile cu atribuții în domeniul sanitar includ: direcțiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică, Agenția Națională a Medicamentului, Școala Națională de Sănătate Publică și Management și Ministerul Sănătății. Procesul de digitalizare va include: 1. Realizarea de investiții în sistemele informatice si în infrastructura digitală (echipamente informatice, licențe, software IT, sisteme de comunicații) pentru următoarele instituții: Ministerul Sănătății, Direcțiile Județene de Sănătate Publică [statistici în domeniul sănătății, administrarea sănătății (planificarea sănătății) și sprijin decizional (revizuirea cheltuielilor, conturile naționale de sănătate, gestionarea resurselor umane, registrele resurselor umane, sprijin decizional); Serviciile Județene de Ambulanță (inclusiv Serviciul de Ambulanță București – Ilfov), Institutul Național de Sănătate, Institutul Național de Medicină Sportivă, Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Agenția Națională de Transplant, Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, institutele de medicină legală, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București. Sistemul de supraveghere a bolilor transmisibile, statistici privind sănătatea, sprijin decizional, registre pentru transplantul de celule stem). 2. Asistență tehnică pentru dezvoltarea și integrarea soluțiilor de sănătate digitală în sistemul de sănătate. 3. Formarea personalului pentru a învăța să utilizeze aplicațiile informatice. Se va acorda sprijin din Planul național de redresare și reziliență pentru formarea a 2 970 de angajați. Se va acorda prioritate furnizorilor de servicii medicale din zonele îndepărtate sau sărace.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Sănătății
Numar secvențial:
159
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Sistemul de telemedicină va fi accesibil unei game largi de furnizori de servicii medicale relevanți, cu posibilitatea de a fi implementat pe scară largă în întreaga țară, mai ales în zonele rurale și zonele urbane mici. Zonele rurale și zonele urbane mici în care se va implementa sistemul de telemedicină vor fi alese pe baza mai multor factori, printre care: – accesul actual la asistență medicală (măsurat în numărul de medici generaliști sau de medici de familie raportat la populație), acordându-se prioritate zonelor cu acces redus la asistență medicală; – regiunile mai puțin dezvoltate (conform clasificării UE, criteriu stabilit în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor), acordându-se prioritate zonelor din afara Bucureștiului și județului Ilfov. Sistemul va asigura atât consultații de la distanță în timp real prin intermediul videoconferințelor, cât și transmisii de date în direct sau conexiuni asincrone. Darea în funcțiune a sistemului de telemedicină va asigura faptul că în ultimul an (T3/2025-T2/2026) al punerii în aplicare a Planului de redresare și reziliență se vor efectua cel puțin 200 000 de consultații de telemedicină.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Sănătății
Numar secvențial:
160
Termen:
2025 T2
Jaloane:
PIAS (platforma informatică de asigurări de sănătate) este operațională
Ținte:
PIAS (platforma informatică de asigurări de sănătate) este operațională
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Se preconizează că noua PIAS (platforma informatică de asigurări de sănătate): – va asigura un mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu handicap; – va îmbunătăți interconectarea și interoperabilitatea; – va permite funcționalități noi (de exemplu digitalizarea unor documente conexe actului medical); – va optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronică a obiectivelor generale, a obiectivelor specifice, a activităților și a indicatorilor de performanță asumați la nivelul CNAS/CAS/furnizorului de servicii medicale. Printre caracteristicile platformei se numără: actualizarea Sistemului informatic unic integrat (SIUI), a Sistemului național al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS) și a Sistemului național de prescriere electronică (SIPE). Actualizarea vizează înlocuirea serverelor, rescrierea aplicațiilor acestora în tehnologii moderne, pregătite pentru cloud, și înlocuirea altor dispozitive informatice și de comunicații. SIUI conține module de validare online a serviciilor furnizate pentru decontarea fiecărui tip de furnizor (ambulatoriile de specialitate, spitalele, medicii specialiști, medicii de familie, farmaciile, furnizorii de dispozitive medicale).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Sănătății
Numar secvențial:
161
Termen:
2025 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
200
Descriere:
200 de unități sanitare publice vor beneficia de: – sisteme informatice și infrastructură digitală pentru unitățile sanitare publice Sistemele informatice ale spitalelor vor include gestionarea dosarelor medicale ale pacienților, internările și externările, produsele farmaceutice, gestionarea depozitelor, gestionarea unității, programele de grupare aferente Sistemului de clasificare în grupe de diagnostice (Diagnosis Related Groups – DRG) și sprijinul pentru codificarea DRG, statisticile în domeniul sănătății, gestiunea financiară, contabilitatea costurilor, managementul calității, gestionarea salariilor și a resurselor umane, rapoartele financiare pentru agenția de finanțare, sprijinul decizional și sistemul informatic ambulatoriu; – consolidarea sistemului de telemedicină și a sistemelor mobile de monitorizare a pacienților. Sistemele informatice spitalicești ar trebui să fie interoperabile cu sistemele de telemedicină (modulul de monitorizare și modulul de consultații de specialitate ambulatorii), iar specialiștii din ambulatoarele spitalelor ar trebui să fie în măsură să ofere teleconsultații și, de asemenea, să monitorizeze pacienții ambulatorii și pacienții cronici cu sprijinul persoanelor care asigură îngrijirea la domiciliu sau al medicilor de familie/medicilor generaliști; – Asistență tehnică pentru dezvoltarea și integrarea soluțiilor de sănătate digitală în sistemul de sănătate. – Formarea personalului pentru a învăța să utilizeze aplicațiile informatice. Se va acorda sprijin din Planul național de redresare și reziliență pentru ca 3 000 de medici să urmeze cursuri de formare.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Sănătății
Numar secvențial:
162
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Numărul
Referință:
0
Obiectiv:
25 000
Descriere:
25 000 de furnizori de servicii medicale (spitale, ambulatorii de specialitate, laboratoare, medici de familie, farmacii, furnizori de dispozitive medicale, furnizori de îngrijire la domiciliu) vor fi conectați la noua platformă PIAS.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Sănătății