Măsură

Nume:
Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate
ID:
C7 – R2
Componenta:
Transformare digitală
Pilon:
Transformarea digitală
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
146
Termen:
2021 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind securitatea rețelelor 5G
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind securitatea rețelelor 5G
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a Legii privind securitatea rețelelor 5G. Principalele prevederi se vor referi la furnizorii de comunicații, care vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil printr-o decizie a primului ministru, pe baza avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Fiecare producător de echipamente și programe software 5G va trebui să facă o solicitare pentru obținerea acestei autorizări, solicitare care va fi depusă la ministerul cu atribuții în domeniul comunicațiilor.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANCOM, based on PM decision & CSAT approval
Numar secvențial:
147
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Cererea de oferte este publicată pe site-ul ANCOM
Ținte:
Cererea de oferte este publicată pe site-ul ANCOM
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Publicarea și organizarea unei proceduri de selecție concurențiale (licitație) pentru acordarea așa-numitelor „licențe 5G” (și anume, în benzile de 700 MHz, 1 500 MHz și 3,4-3,8 GHz). Sunt avute în vedere licențe pe termen lung în conformitate cu criteriile Codului european al comunicațiilor electronice, pentru a stimula în mod eficient tehnologia 5G, pentru a promova concurența și drepturile utilizatorilor finali. Procedura de licitație se va baza pe experiența anterioară cu licitațiile din domeniul spectrului din România (2012 și 2015) și pe procedurile recente similare din UE și va include garanții concurențiale, mecanisme de modelare a pieței și condiții aferente licențelor, toate acestea fiind adecvate specificului și dinamicii pieței românești.
Observații:
ANCOM a întârziat cu lansarea licitației dar din motive obiective: legislația necesară[3] pentru demararea apelului se află pe circuitul legislativ și urmează să fie promulgată. În întârziere, jalonul va fi închis în curând.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANCOM
Numar secvențial:
148
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Implementarea foii de parcurs a României, ce aplică setul de instrumente privind conectivitatea13, este un efort comun care implică mai multe părți interesate. Conform proiectului de foaie de parcurs, care în prezent este analizat de ministerele de resort, România va pune în aplicare 12 dintre cele 39 de recomandări: 24 – Promovarea unor prețuri de rezervă adecvate 25 – Disponibilitatea la timp a benzilor armonizate 5G 28 – Regim de autorizare individuală pentru banda de frecvențe de 24.25-27.5 GHz 31 – Structura taxelor recurente pentru spectru va stimula implementarea 38 – Comunicare coordonată și specifică pentru informarea și educarea cu privire la implementarea tehnologiei 5G 39 – Informarea publicului cu privire la conformitatea instalațiilor stațiilor radio de bază cu limitele de siguranță pentru CEM aplicabile. Se preconizează că toate aceste recomandări vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2021, în timp ce: 2 – Furnizarea de reglementări model privind instalarea rețelelor de comunicații electronice 3 – Furnizarea de materiale informative și organizarea de ateliere pentru municipalități și alte autorități competente 11 – Asigurarea disponibilității informațiilor din diferite surse și sporirea transparenței lucrărilor de construcții civile planificate 26 – Revizuirea periodică a planurilor naționale privind spectrul 32 – Utilizarea ajutorului financiar ca o completare pentru stimularea investițiilor 35 – Utilizarea condițiilor tehnice armonizate elaborate de Conferința europeană a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT)/Comitetul pentru comunicații electronice (ECC), în cazul în care vor fi considerate necesare intervale de frecvențe specifice comune Toate acestea vor fi finalizate în 2022.
Observații:
La finalul anului trecut a fost aprobat în Guvern un Memorandum privind Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate. Momentan, nu există documente justificative pentru implementarea tuturor celor 12 recomandări.
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
GOV /MCID/ANCOM
Numar secvențial:
149
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Drepturile de utilizare sunt atribuite
Ținte:
Drepturile de utilizare sunt atribuite
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Licențele pentru frecvențele radio „5G” se vor aloca pe baza rezultatelor procedurii de selecție concurențiale/licitației prevăzute la jalonul 147.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Licitația ar fi trebuit lansată până cel târziu la finalul lunii iunie. ANCOM a lansat licitația pe 19 septembrie, fapt ce face ca și acest jalon să fie acum în întârziere.

Jalonul este în în întârziere. Poate fi totuși închis până la depunerea cererii de plată.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANCOM