Măsură

Nume:
I5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
ID:
C6 – I5
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
64 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
140
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Publicarea caietului de sarcini
Ținte:
Publicarea caietului de sarcini
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Lansarea cererii de propuneri pentru selectarea proiectelor de eficiență energetică în industrie. Criteriile de selecție vor impune următoarele: – obținerea unei reduceri de cel puțin 30 % a emisiilor indirecte și directe de GES în comparație cu emisiile ex ante, care să fie monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de energie; – respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Aceeași situație ca și la jaloanele 129 și 133. Contractele trebuie semnate, apelul a fost deschis cu întârziere.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
141
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
30
Descriere:
Finalizarea a cel puțin 30 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se obțină o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor indirecte și directe de GES în comparație cu emisiile ex ante, reducere care urmează să fie monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de energie, în conformitate cu condițiile aferente Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în jalonul 140.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei