Măsură

Nume:
I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci
ID:
C6 – I3
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
300 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
133
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor pentru construirea sau modernizarea cogenerării de gaze de înaltă eficiență în termoficare, conform definiției din Directiva 2010/31/UE. Criteriile de selecție vor asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), mai ales condițiile prevăzute în anexa III. Investițiile vor înlocui cel puțin aceeași capacitate a instalațiilor de producere a energiei electrice și/sau a energiei termice (ca de exemplu pe bază de cărbune, lignit sau petrol) care generează emisii de carbon semnificativ mai mari, ceea ce va duce la o scădere a emisiilor de GES.
Observații:
Idem ca la jalonul 129, contractele trebuie semnate, apelul a fost deschis cu câteva ore înainte de termenul limită și va rămâne deschis până în august.

Concluzie: Jalonul este în întârziere
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
134
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Megawa tt (MWe)
Referință:
0
Obiectiv:
300
Descriere:
Darea în funcțiune a producției combinate de energie termică și electrică de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special cu condițiile stabilite în anexa III, în conformitate cu jalonul 133.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
137
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Gigawat t (GW)
Referință:
0
Obiectiv:
2
Descriere:
Darea în funcțiune a unor capacități de fabricare și de asamblare a bateriilor cu o capacitate totală de cel puțin 2 GW pe an.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei