Măsură

Nume:
R6. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire – răcire
ID:
C6 – R6
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
128
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire Reforma: i) va clarifica cadrul responsabilităților, stabilind responsabilitățile care le revin autorităților centrale și cele care le revin autorităților locale pentru gestionarea sectorului încălzirii și răcirii și va extinde aplicarea Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire centralizată; ii) va include o revizuire a cadrului pentru a asigura sustenabilitatea și trasabilitatea biomasei, în vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor; iii) va diversifica mixul energetic în sectorul încălzirii și răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră; iv) va spori rolul prosumatorilor în producția de energie din surse regenerabile, inclusiv compensațiile cantitative
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Ministerul Energiei