Măsură

Nume:
I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile
ID:
C6 – I1
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
0 milioane euro

Jaloane/Ținte